Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-reformowanej w Serejach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1850-1912
- brak danych - 1850 - 1912
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., (obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Księgi stanu cywilnego prowadzone przez duchownych podlegały kontroli władz sądowych lub administracji.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
1. Duplikaty z lat 1850-1912, 62 j.a.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw 1853-1907, 46 j.a.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/196/0/2/22 Aneksy k Aktam Graždanskogo Sostojanija o Brakosočetanij Serejskogo Evangeličesko-Reformatskogo Prichoda za 1878 god 1878-1878 17
63/196/0/2/16 Anexa do Aktów małżeństwa z r. 1870 Parafii Ewangelicko-Reformowanej Sereje 1870-1870 14
63/196/0/2/23 Anneksy k Aktam Graždanskago Sostojanîja o Brakosočetanîj Serejskago Evangeličesko-Reformatskago Prichoda za 1879 god 1879-1879 15
63/196/0/2/24 Anneksy k Aktam Graždanskogo Sostojanija o Brakosočetanij Serejskogo Evangeličesko-Reformatskogo Prichoda za 1880 god 1880-1880 8
63/196/0/2/18 Anneksy k Aktam Graždanskogo Sostojanija o Brakosočetanij Serejskogo Evang. Reformatskogo Prichoda za 1873 god 1873-1873 15
63/196/0/2/20 Anneksy k Aktam Graždanskogo Sostojanija o brakosočetanij sostavlennych v Serejskom Evangeličesko-Reformatskom Prichodu v 1876 godu 1876-1876 19
63/196/0/2/29 Dokumenty k aktam brakosočetanij za 1887 god 1887-1887 12
63/196/0/2/27 Dokumenty k aktam brakosočetavšichsja v 1884 godu v Serejskoj Evangeličesko-Reformatskoj Cerkve 1884-1884 12
63/196/0/2/28 Dokumenty k aktam brakosočetavšichsja v 1885 g. v Serejskoj Evangeličesko-Reformatskoj Cerkve 1885-1885 14
63/196/0/2/17 Dokumenty k Aktam Graždanskogo Sostojanija o brakosočetanij Serejskogo Evangeličesko-Reformatskogo Prichoda za 1871 god 1871-1871 8
63/196/0/2/19 Dokumenty k Aktam Graždanskogo Sostojanija o Brakosočetanij Serejskogo Evangeličesko-Reformatskogo Prichoda za 1874 god 1874-1874 10
63/196/0/2/42 Dokumenty k aktam graždanskogo sostojanija o brakosočetavšichsja Evangeličesko-Reformatskoga Prichoda v Serejach za 1899 god 1899-1899 14
63/196/0/2/44 Dokumenty k aktam graždanskogo sostojanija o brakosočetavšichsja Serejskogo Evangeličesko-Reformatskoga prichoda za 1901 god 1901-1901 7
63/196/0/2/38 Dokumenty k aktam graždanskogo Sostojanija o brakosočetavšichsja serejskogo Evangeličesko-Reformatskogo Prichoda za 1895 g. 1895-1895 6
63/196/0/2/32 Dokumenty k aktam graždanskogo sostojanija o brakosočetavšichsja v 1890 g. 1890-1890 14
1 2 3 4 5 6 7 8

Amount of archival material

108

108

0

1.10

1.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -