Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-reformowanej w Serejach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1850-1912
- brak danych - 1850 - 1912
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., (obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Księgi stanu cywilnego prowadzone przez duchownych podlegały kontroli władz sądowych lub administracji.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
1. Duplikaty z lat 1850-1912, 62 j.a.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw 1853-1907, 46 j.a.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/196/0/1/16 Duplikat aktów Stanu Cywilnego urodzeń, małżeństw i zejść Parafii Ewangelicko-Reformowanej Serejskiej na rok 1866 1866-1866 53
63/196/0/1/17 Duplikat aktów Stanu Cywilnego urodzeń, małżeństw i zejść Parafii Ewangelicko-Reformowanej Serejskiej na rok 1867 1867-1867 58
63/196/0/1/18 Duplikat aktów Stanu Cywilnego urodzeń, małżeństw i zejść Parafii Ewangelicko-Reformowanej Serejskiej na rok 1868 1868-1868 50
63/196/0/1/19 Duplikat Aktów Stanu Cywilnego Urodzeń, Małżeństw i Zejść Parafii Ewangelicko-Reformowanej Serejskiej na rok 1869 1869-1869 58
63/196/0/1/20 Duplikat Aktov Graždanskogo Sostojanija Uroždennych, Brakosočetavšich i Umeršich Serejskogo Evangeličesko-Reformatskogo Prichoda na 1870 god 1870-1870 43
63/196/0/1/21 Duplikat Aktov Graždanskogo Sostojanija Uroždennych, Brakosočetavšichsja i Umeršich Serejskogo Evangeličesko-Reformatskogo Prichoda na 1871 g. 1871-1871 45
63/196/0/1/22 Duplikat Aktov Graždanskogo Sostojanija Uroždennych, Brakosočetavšichsja i Umeršich Serejskogo Evangeličesko-Reformatskogo Prichoda na 1872 god 1872-1872 32
63/196/0/1/23 Duplikat Aktov Graždanskogo Sostojanija Uroždennych, Brakosočetavšichsja i Umeršich Serejskogo Evangeličesko-Reformatskogo Prichoda na 1873 god 1873-1873 33
63/196/0/1/24 Duplikat Aktov Graždanskogo Sostojanija o Rodivšichsja, Brakosočetavšichsja i Umeršich Serejskogo Evangeličesko-Reformatskogo Prichoda na 1874 god 1874-1874 39
63/196/0/1/25 Duplikat Aktov Graždanskago Sostojanîja o Rodivšichsja, Brakosočetavšichsja i Umeršich v 1875 g. Serejskago Evangel.-Reformatskogo Prichoda 1875-1875 38
63/196/0/1/26 Duplikat Aktov Graždanskogo Sostojanija o Rodivšichsja, Brakosočetavšichsja i Umeršich v 1876 g. Serejskogo Evangel.-Reformatskogo Prichoda 1876-1876 38
63/196/0/1/27 Duplikat Aktov Graždanskogo Sostojanija Serejskogo Evangeličesko-Reformatskogo Prichoda za 1877 god 1877-1877 42
63/196/0/1/28 Duplikat Aktov Gražd. Sostojanija Serejskago Evangel.-Reformatskogo Prichoda za 1878 god 1878-1878 49
63/196/0/1/29 Duplikat Aktov Gražd. Sostojanija Serejskogo Evangel.-Reformatskogo Prichoda za 1879 god 1879-1879 54
63/196/0/1/30 Duplikat Aktov Gražd. Sostojanija Serejskogo Evangel.-Reform. Prichoda za 1880 god 1880-1880 45
1 2 3 4 5 6 7 8

Amount of archival material

108

108

0

1.10

1.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -