Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-reformowanej w Serejach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1850-1912
- brak danych - 1850 - 1912
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., (obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Księgi stanu cywilnego prowadzone przez duchownych podlegały kontroli władz sądowych lub administracji.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
1. Duplikaty z lat 1850-1912, 62 j.a.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw 1853-1907, 46 j.a.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/196/0/1/31 Duplikat Aktov Graždanskogo Sostojanija Serejskogo Evangeličesko-Reformatskogo Prichoda za 1881 god 1881-1881 57
63/196/0/1/32 Duplikat Aktov Graždanskogo Sostojanija Serejskogo Evangeličesko-Reformatskogo Prichoda za 1882 god 1882-1882 49
63/196/0/1/33 Duplikat Aktov Graždanskogo Sostojanija o Roždenii, Brakosočetanii i Smerti Serejskogo Evangeličesko-Reformatskogo Prichoda za 1883 god 1883-1883 80
63/196/0/1/34 Duplikat Aktov Graždanskogo Sostojanija Serejskogo Evangeličesko-Reformatskogo Prichoda Rodivšichsja, Brakosočetavšichsja i Umersich v 1884 godu 1884-1884 44
63/196/0/1/35 Duplikat Aktov Graždanskogo Sostojanija Serejskogo Evangeličesko-Reformatskogo Prichoda o rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umeršich v 1885 godu 1885-1885 86
63/196/0/1/36 Duplikat Aktov Graždanskogo Sostojanija Serejskogo Evangeličesko-Reformatskogo Prichoda Rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umeršich v 1886 godu 1886-1886 66
63/196/0/1/37 Duplikat Aktov Graždanskogo Sostojanija Serejskogo Ev.-Reformatskogo Prichoda o Rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umeršich v 1887 godu 1887-1887 73
63/196/0/1/38 Duplikat Aktov Graždanskogo Sostojanija Serejskogo Ev.-Reformatskogo Prichoda o Rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umeršich v 1888 godu 1888-1888 65
63/196/0/1/39 Duplikat aktov Graždanskogo Sostojanija Serejskogo Ev.-Reformatskogo Prichoda o Rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umeršich v 1889 godu 1889-1889 71
63/196/0/1/40 Duplikat Aktov Graždanskogo Sostojanija Serejskogo Ev. Reformatskogo Prichoda o rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umeršich v 1890 g. 1890-1890 84
63/196/0/1/41 Duplikat aktov graždanskogo Sostojanija o rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umeršich Serejskogo Evangeličesko-Reformatskogo Prichoda na 1891 god 1891-1891 63
63/196/0/1/42 Duplikat aktov graždanskogo sostojanija o rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umeršich Serejskogo Evangeličesko-Reformatskogo Prichoda na 1892 god 1892-1892 63
63/196/0/1/43 Duplikat Aktov graždanskogo Sostojanija Serejskogo Evangeličesko-Reformatskogo Prichoda o Rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umeršich na 1893 god 1893-1893 61
63/196/0/1/44 Duplikat Aktov graždanskogo Sostojanija Serejskogo Evangeličesko-Reformatskogo Prichoda o Rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umeršich na 1894 god 1894-1894 45
63/196/0/1/45 Duplikat Aktov graždanskogo sostojanija Serejskogo Evangeličesko-Reformatskogo Prichoda o Rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umeršich na 1895 god 1895-1895 42
1 2 3 4 5 6 7 8

Amount of archival material

108

108

0

1.10

1.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -