Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-reformowanej w Serejach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1850-1912
- brak danych - 1850 - 1912
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., (obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Księgi stanu cywilnego prowadzone przez duchownych podlegały kontroli władz sądowych lub administracji.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
1. Duplikaty z lat 1850-1912, 62 j.a.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw 1853-1907, 46 j.a.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/196/0/1/46 Duplikat Aktov graždanskogo sostojanija Serejskogo Evangeličesko-Reformatskogo Prichoda o brakosočetavšichsja, Rodivšichsja i Umeršich na 1896 g. 1896-1896 48
63/196/0/1/47 Duplikat Aktov graždanskogo sostojanija serejskogo Evangeličesko-Reformatskogo Prichoda o Rodivšichsja, brakosočetavšichsja i Umeršich za 1897 god 1897-1897 42
63/196/0/1/48 Duplikat Aktov graždanskogo sostojanija o rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umeršich serejskogo Evang.-Reformatskogo Prichoda za 1898 god 1898-1898 42
63/196/0/1/49 Duplikat Aktov graždanskogo Sostojanija o Rodivšichsja, brakosočetavšichsja i Umeršich Serejskogo Evangeličesko-Reformatskogo Prichoda za 1899 god 1899-1899 52
63/196/0/1/50 Duplikat Aktov graždanskago Sostojanîja o rodivšichsja, brakosočetavšichsja i Umeršich Serejskago Evangelič.-Reformatskogo Prichada za 1900 god. 1900-1900 27
63/196/0/1/51 Duplikat Aktov graždanskago sostojanîja Serejskago Evangeličesko-Reformatskogo Prichada o rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umeršich na 1901 god 1901-1901 37
63/196/0/1/52 Duplikat Aktov graždanskogo Sostojanija Serejskogo Evangeličesko-Reformatskogo prichoda o rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umeršich za 1902 god 1902-1902 36
63/196/0/1/53 Duplikat Aktov graždanskago sostojanîja Serejskago Evangeličesko-Reformatskogo prichada o rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umeršich za 1903 god 1903-1903 31
63/196/0/1/54 Duplikat Aktov graždanskago sostojanîja o rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umeršich Serejskago Evangeličesko-Reformatskogo prichada za 1904 god 1904-1904 30
63/196/0/1/55 Duplikat Aktov graždanskogo sostojanija o rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umeršich Serejskago Evan.-Refor. prichoda za 1905 god 1905-1905 19
63/196/0/1/56 Duplikat Aktov graždanskogo sostojanija o rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umeršich Serejskogo Evang.-Reformat. prichoda za 1906 god 1906-1906 28
63/196/0/1/57 Duplikat aktov Graždanskogo Sostojanija o rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umeršich Serejskogo Evang.-Reformat. Prichoda za 1907 god 1907-1907 46
63/196/0/1/58 Duplikat aktov Graždanskogo Sostojanija o rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umeršich Serejskogo Evang.-Ref. Prichoda za 1908 god 1908-1908 36
63/196/0/1/59 Duplikat aktov Graždanskago Sostojanîja o rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umeršich Serejskago Evang.-Reformat. Prichada za 1909 god 1909-1909 28
63/196/0/1/60 Duplikat aktov Graždanskogo Sostojanija o rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umeršich Serejskogo Evang.-Reform. Prichoda za 1910 god 1910-1910 29
1 2 3 4 5 6 7 8

Amount of archival material

108

108

0

1.10

1.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -