Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-reformowanej w Serejach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1850-1912
- brak danych - 1850 - 1912
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., (obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Księgi stanu cywilnego prowadzone przez duchownych podlegały kontroli władz sądowych lub administracji.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
1. Duplikaty z lat 1850-1912, 62 j.a.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw 1853-1907, 46 j.a.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/196/0/1/61 Duplikat aktov Graždanskogo Sostojanija o rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umeršich Serejskogo Evangeličesko-Reformatskogo Prichoda za 1911 god 1911-1911 28
63/196/0/1/62 Duplikat aktov Graždanskogo Sostojanija o rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umeršich Serejskogo Evangeličesko-reformatskogo prichoda za 1912 god 1912-1912 37
63/196/0/2/1 Dowody do aktów Stanu Cywilnego Małżeństw Parafii Ewangelicko-Reformowanej Serejskiej z roku 1853 1853-1853 14
63/196/0/2/2 Dowody do Aktow Stanu Cywilnego Małżeństw Parafii Ewangelicko-Reformowanej Serejskiej z roku 1854 1854-1854 13
63/196/0/2/3 Dowody do Aktów Stanu Cywilnego Małżeństw Parafii Ewangelicko-Reformowanej Serejskiej z roku 1855 1855-1855 19
63/196/0/2/4 Dowody do Aktów Stanu Cywilnego Małżeństw Parafii Ewangelicko-Reformowanej Serejskiej z roku 1856 1856-1856 18
63/196/0/2/5 Dowody do Aktów Stanu Cywilnego Małżeństw Parafii Ewangelicko-Reformowanej Serejskiej z roku 1857 1857-1857 18
63/196/0/2/6 Dowody do Aktów Stanu Cywilnego Małżeństw Parafii Ewangelicko-Reformowanej Serejskiej z roku 1858 1858-1858 30
63/196/0/2/7 Dowody do Aktów Stanu Cywilnego Małżeństw Parafii Ewangelicko-Reformowanej Serejskiej z roku 1859 1859-1859 28
63/196/0/2/8 Dowody do Aktów Stanu Cywilnego Małżeństw i Zejścia Parafii Ewangelicko-Reformowanej Serejskiej z roku 1860 1860-1860 54
63/196/0/2/9 Dowody do Aktów Stanu Cywilnego Małżeństw Parafii Ewangelicko-Reformowanej Serejskiej z roku 1861. 1861-1861 38
63/196/0/2/10 Dowody do Aktów Stanu Cywilnego Małżeństw Parafii Ewangelicko-Reformowanej Serejskiej z roku 1862 1862-1862 24
63/196/0/2/11 Dowody do Aktów Stanu Cywilnego Małżeństw Parafii Ewangelicko-Reformowanej Serejskiej z roku 1863 1863-1863 7
63/196/0/2/12 Dowody do Aktów Stanu Cywilnego Małżeństw Parafii Ewangelicko-Reformowanej Serejskiej z roku 1864 1864-1864 21
63/196/0/2/13 Dowody do Aktów Małżeństw Parafii Ewangelicko-Reformowanej Serejskiej wpisanych w roku 1865 1865-1865 18
1 2 3 4 5 6 7 8

Amount of archival material

108

108

0

1.10

1.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -