Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Suwałkach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
Previous archive Next archive
- brak danych - 5437.0
- brak danych - 14
6203 1097

W Archiwum obowiązuje struktura organizacyjna określona w § 9 Statutu Archiwum, w skład której wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:
1) Oddział Ewidencji, Informacji, Opracowania, Zabezpieczania i Udostępniania Zasobu\;
w skład Oddziału wchodzą:
- Stanowisko ds. Ewidencji i Informacji,
- Stanowisko ds. Opracowania Zasobu,
- Stanowisko do Spraw Kwerend,
- Pracownia Naukowa,
- Pracownia Reprografii i Konserwacji\;
- w ramach Oddziału funkcjonuje Biblioteka,
2) Stanowisko ds. Nadzoru nad Narastającym Zasobem Archiwalnym,
3) Stanowisko ds. Przechowywania Dokumentacji,
4) Archiwum zakładowe,
5) Dział Księgowości i Administracji.
2. Ponadto w skład Archiwum wchodzi oddział zamiejscowy w Ełku noszący nazwę: Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku.

Pierwsze archiwum o charakterze historycznym na Suwalszczyźnie, Archiwum Państwowe w Suwałkach, rozpoczęło działalność w 1921 r. Zgromadziło archiwalia pozostałe po administracji ogólnej i specjalnej guberni suwalskiej różnych szczebli. Po wstępnym uporządkowaniu i selekcji zasób jego został w całości w 1926 r. przewieziony do Archiwum Państwowego w Grodnie, natomiast archiwum suwalskie przestało istnieć.
W czasie II wojny światowej część materiałów archiwalnych dotyczących Suwalszczyzny została wywieziona przez Niemców do Staatsarchiv Königsberg. Po zakończeniu wojny materiały te znalazły się w różnych archiwach ZSRR, m. in. w Grodnie, Moskwie, Leningradzie (Petersburgu), Gorkim, Kownie, Wilnie. Archiwalia XIX-wieczne skupione zostały w większości w ówczesnym Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Republiki Litewskiej ZSRR, obecnie (Lietuvos valstybes istorijos archyvas). Stosunkowo niewielka ich część została przekazana w ramach tzw. "rewindykacji" Polsce. Miały dokąd wrócić, bowiem w 1954 roku zostało powołane, a od 1955 r. faktycznie rozpoczęło działalność, Powiatowe Archiwum Państwowe w Suwałkach, podlegające Wojewódzkiemu Archiwum Państwowemu w Białymstoku. W 1965 r. Powiatowe Archiwum Państwowe w Suwałkach zostało przemianowane na Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział Terenowy w Suwałkach. Duże zmiany zaszły w 1976 r. W związku z reformą administracyjną i utworzeniem województwa suwalskiego zostało przekształcone w Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Suwałkach. Podporządkowano jemu jako oddział działające dotąd równolegle Powiatowe Archiwum Państwowe Ełku. W 1983 roku uległa zmianie nazwa na obecną - Archiwum Państwowe w Suwałkach.

List of archive's collections

Lista nie zawiera wszystkich zespołów z zasobu Archiwum. Pełna lista dostępna na stronach internetowych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
63/148/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Augustowie 1814-1908 2262
63/149/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Bakałarzewie 1808-1909 9316
63/150/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Berżnikach 1808-1911 14928
63/151/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Filipowie 1808-1910 16065
63/152/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Jeleniewie 1808-1911 11247
63/153/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Kaletniku 1808-1909 4064
63/154/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Kopciowie 1809-1913 10726
63/155/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Krasnopolu 1808-1910 11523
63/156/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Metelach 1808-1912 12578
63/157/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Mirosławiu 1808-1912 19649
63/158/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Lejpunach 1808-1913 14126
63/159/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Liszkowie 1808-1912 12108
63/160/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Łoździejach 1808-1912 14950
63/161/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Przerośli 1813-1911 10550
63/162/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Puńsku 1808-1910 19559
63/163/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Sejnach 1808-1911 21944
63/164/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Serejach 1808-1913 16407
63/165/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Suwałkach 1808-1911 34985
63/166/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Święto Jeziorach 1808-1912 13449
63/167/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Wigrach 1808-1910 11702
63/168/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Wiejsiejach 1808-1913 11548
63/169/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Wiżajnach 1808-1905 10385
63/170/0 Akta stanu cywilnego parafii prawosławnej w Suwałkach 1843-1911 2285
63/171/0 Akta stanu cywilnego parafii jednowierców w Karolinie 1844-1850 222
63/172/0 Akta stanu cywilnego parafii jednowierców w Pokrowsku 1846-1909 5916
63/173/0 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Berżniki 1840-1875 120
63/174/0 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Czostków 1837-1872 13
63/176/0 Akta stanu cywilnego parafii filipońskiej w Głębokim Rowie 1864-1875 80
63/179/0 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Hołny Wolmera 1837-1874 59
63/180/0 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Krasnohruda 1844-1866 256
63/181/0 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Krasnopol 1866-1874 178
63/182/0 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Kuków 1837-1865 313
63/183/0 Akta stanu cywilnego parafii filipońskiej w Pogorzelcu 1826-1874 98
63/184/0 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Pokrowsk 1853-1874 324
63/185/0 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Sejwy 1840-1874 602
63/186/0 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego miasta Suwałki 1849-1874 137
63/187/0 Akta stanu cywilnego parafii filipońskiej w Szejpiszkach 1837-1849 10
63/188/0 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego okręgu Wiejsieje 1846-1874 661
63/189/0 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego okręgu Wigry 1869-1874 124
63/190/0 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Zaboryszki 1838-1874 578
63/191/0 Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej w Chmielówce 1827-1840 220
63/192/0 Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej w Serejach 1826-1875 1279
63/193/0 Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej w Sejnach 1844-1911 1820
63/194/0 Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej w Suwałkach 1839-1910 7798
63/195/0 Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej w Wiżajnach 1844-1907 7446
63/196/0 Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-reformowanej w Serejach 1850-1912 3699
63/197/0 Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Bakałarzewie 1826-1906 2257
63/198/0 Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Filipowie 1829-1908 298
63/199/0 Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Krasnopolu 1836-1901 1262
63/200/0 Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Łoździejach 1827-1910 5099
63/201/0 Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Przerośli 1826-1905 1766
63/202/0 Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Puńsku 1833-1903 809
63/203/0 Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Serejach 1826-1911 3005
63/204/0 Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Suwałkach 1826-1911 17423
63/205/0 Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Wiejsiejach 1840-1912 3021
63/206/0 Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Wiżajnach 1829-1900 1274
63/207/0 Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Sejnach 1826-1911 4127
63/331/0 Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Olicie 1835-1872 97
63/332/0 Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Szakach 1826-1879 864
63/415/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Becejłach 1908-1911 315
63/416/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Kuciunach 1907-1913 179
63/417/0 Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Mirosławiu 1871-1910 356
63/526/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Bargłowie Kościelnym 1890-1907 4259
63/567/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Urdominie 1836, 1896 268
63/596/0 Akta metrykalne zboru ewangelicko-augsburskiego w Suwałkach 1796-1827 162
63/599/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Janówce 1890-1906 1892
63/600/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Studzienicznej 1889-1901 1827
63/601/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Krasnymborze 1886-1904 2017
63/602/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Jaminach 1890-1909 958
63/669/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Smolanach 1898, 1904-1910 701
1