Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Suwałkach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
Previous archive Next archive
- brak danych - 5437.0
- brak danych - 14
6203 1097

W Archiwum obowiązuje struktura organizacyjna określona w § 9 Statutu Archiwum, w skład której wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:
1) Oddział Ewidencji, Informacji, Opracowania, Zabezpieczania i Udostępniania Zasobu\;
w skład Oddziału wchodzą:
- Stanowisko ds. Ewidencji i Informacji,
- Stanowisko ds. Opracowania Zasobu,
- Stanowisko do Spraw Kwerend,
- Pracownia Naukowa,
- Pracownia Reprografii i Konserwacji\;
- w ramach Oddziału funkcjonuje Biblioteka,
2) Stanowisko ds. Nadzoru nad Narastającym Zasobem Archiwalnym,
3) Stanowisko ds. Przechowywania Dokumentacji,
4) Archiwum zakładowe,
5) Dział Księgowości i Administracji.
2. Ponadto w skład Archiwum wchodzi oddział zamiejscowy w Ełku noszący nazwę: Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku.

Pierwsze archiwum o charakterze historycznym na Suwalszczyźnie, Archiwum Państwowe w Suwałkach, rozpoczęło działalność w 1921 r. Zgromadziło archiwalia pozostałe po administracji ogólnej i specjalnej guberni suwalskiej różnych szczebli. Po wstępnym uporządkowaniu i selekcji zasób jego został w całości w 1926 r. przewieziony do Archiwum Państwowego w Grodnie, natomiast archiwum suwalskie przestało istnieć.
W czasie II wojny światowej część materiałów archiwalnych dotyczących Suwalszczyzny została wywieziona przez Niemców do Staatsarchiv Königsberg. Po zakończeniu wojny materiały te znalazły się w różnych archiwach ZSRR, m. in. w Grodnie, Moskwie, Leningradzie (Petersburgu), Gorkim, Kownie, Wilnie. Archiwalia XIX-wieczne skupione zostały w większości w ówczesnym Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Republiki Litewskiej ZSRR, obecnie (Lietuvos valstybes istorijos archyvas). Stosunkowo niewielka ich część została przekazana w ramach tzw. "rewindykacji" Polsce. Miały dokąd wrócić, bowiem w 1954 roku zostało powołane, a od 1955 r. faktycznie rozpoczęło działalność, Powiatowe Archiwum Państwowe w Suwałkach, podlegające Wojewódzkiemu Archiwum Państwowemu w Białymstoku. W 1965 r. Powiatowe Archiwum Państwowe w Suwałkach zostało przemianowane na Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział Terenowy w Suwałkach. Duże zmiany zaszły w 1976 r. W związku z reformą administracyjną i utworzeniem województwa suwalskiego zostało przekształcone w Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Suwałkach. Podporządkowano jemu jako oddział działające dotąd równolegle Powiatowe Archiwum Państwowe Ełku. W 1983 roku uległa zmianie nazwa na obecną - Archiwum Państwowe w Suwałkach.

List of archive's collections

List does not contain all collections from the Archive's resources. Full list is available at the website of The Head Office of State Archives

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
63/148/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Augustowie 1814-1908 2262
63/149/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Bakałarzewie 1808-1909 9316
63/150/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Berżnikach 1808-1911 14928
63/151/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Filipowie 1808-1910 16065
63/152/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Jeleniewie 1808-1911 11247
63/153/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Kaletniku 1808-1909 4064
63/154/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Kopciowie 1809-1913 10726
63/155/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Krasnopolu 1808-1910 11523
63/156/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Metelach 1808-1912 12578
63/157/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Mirosławiu 1808-1912 19649
63/158/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Lejpunach 1808-1913 14126
63/159/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Liszkowie 1808-1912 12108
63/160/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Łoździejach 1808-1912 14950
63/161/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Przerośli 1813-1911 10550
63/162/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Puńsku 1808-1910 19559
63/163/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Sejnach 1808-1911 21944
63/164/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Serejach 1808-1913 16407
63/165/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Suwałkach 1808-1911 34985
63/166/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Święto Jeziorach 1808-1912 13449
63/167/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Wigrach 1808-1910 11702
63/168/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Wiejsiejach 1808-1913 11548
63/169/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Wiżajnach 1808-1905 10385
63/170/0 Akta stanu cywilnego parafii prawosławnej w Suwałkach 1843-1911 2285
63/171/0 Akta stanu cywilnego parafii jednowierców w Karolinie 1844-1850 222
63/172/0 Akta stanu cywilnego parafii jednowierców w Pokrowsku 1846-1909 5916
63/173/0 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Berżniki 1840-1875 120
63/174/0 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Czostków 1837-1872 13
63/176/0 Akta stanu cywilnego parafii filipońskiej w Głębokim Rowie 1864-1875 80
63/179/0 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Hołny Wolmera 1837-1874 59
63/180/0 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Krasnohruda 1844-1866 256
63/181/0 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Krasnopol 1866-1874 178
63/182/0 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Kuków 1837-1865 313
63/183/0 Akta stanu cywilnego parafii filipońskiej w Pogorzelcu 1826-1874 98
63/184/0 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Pokrowsk 1853-1874 324
63/185/0 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Sejwy 1840-1874 602
63/186/0 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego miasta Suwałki 1849-1874 137
63/187/0 Akta stanu cywilnego parafii filipońskiej w Szejpiszkach 1837-1849 10
63/188/0 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego okręgu Wiejsieje 1846-1874 661
63/189/0 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego okręgu Wigry 1869-1874 124
63/190/0 Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Zaboryszki 1838-1874 578
63/191/0 Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej w Chmielówce 1827-1840 220
63/192/0 Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej w Serejach 1826-1875 1279
63/193/0 Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej w Sejnach 1844-1911 1820
63/194/0 Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej w Suwałkach 1839-1910 7798
63/195/0 Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej w Wiżajnach 1844-1907 7446
63/196/0 Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-reformowanej w Serejach 1850-1912 3699
63/197/0 Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Bakałarzewie 1826-1906 2257
63/198/0 Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Filipowie 1829-1908 298
63/199/0 Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Krasnopolu 1836-1901 1262
63/200/0 Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Łoździejach 1827-1910 5099
63/201/0 Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Przerośli 1826-1905 1766
63/202/0 Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Puńsku 1833-1903 809
63/203/0 Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Serejach 1826-1911 3005
63/204/0 Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Suwałkach 1826-1911 17423
63/205/0 Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Wiejsiejach 1840-1912 3021
63/206/0 Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Wiżajnach 1829-1900 1274
63/207/0 Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Sejnach 1826-1911 4127
63/331/0 Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Olicie 1835-1872 97
63/332/0 Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Szakach 1826-1879 864
63/415/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Becejłach 1908-1911 315
63/416/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Kuciunach 1907-1913 179
63/417/0 Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Mirosławiu 1871-1910 356
63/526/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Bargłowie Kościelnym 1890-1907 4259
63/567/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Urdominie 1836, 1896 268
63/596/0 Akta metrykalne zboru ewangelicko-augsburskiego w Suwałkach 1796-1827 162
63/599/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Janówce 1890-1906 1892
63/600/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Studzienicznej 1889-1901 1827
63/601/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Krasnymborze 1886-1904 2017
63/602/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Jaminach 1890-1909 958
63/669/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Smolanach 1898, 1904-1910 701
1