Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Kośmidrach

Archiwum Państwowe w Częstochowie
- brak danych - 1874-1922[1923-1932]
- brak danych - 1874 - 1922
1923 - 1932
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes 104 j.a., 6 j.a, 4 j.a., 3 j.a., 3 j.a., 3 j.a., 3 j.a., 3,j.a, 3 j.a, 3 j.a., 3 j.a., 1 j.a.
spis roboczy Yes 63 j.a.
indeks osobowy Yes lata 1902 - 1912
- brak danych - - brak danych - Mikrofilmy z lat 1874 - 1884, Nr 373 - 384, 1820 - 840

Amount of archival material

239

0

0

2.77

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -