Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe Głogowskie w Głogowie

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Pełnomocnikiem Rządu na Obwód III w Głogowie został Władysław Marzec. Sprawował on zwierzchnie kierownictwo nad wszystkimi działami zarządu państwowego w obwodzie i miał prawo do wydawania służbowych zarządzeń wszystkim władzom ,urzędom i organom urzędowym .Statut organizacyjny urzędów obwodowych pełnomocników Rządu RP został wprowadzony 1 grudnia 1945 roku i dzielił biura urzędu obwodowego na 26 referaty . Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 maja 1946 roku zlikwidowało podział na okręgi i obwody administracyjne .Wprowadzono jednolity dla całego państwa podział administracyjny na województwa i powiaty . W Głogowie zasiadał Starosta Powiatowy ,mianowany przez Wojewodę Wrocławskiego ,któremu podlegał . Starostwo swym zasięgiem obejmowało miasta: Głogów, Sławę Śląską i Białobrzezie (Bytom Odrzański ) oraz gminy :Białobrzezie (Bytom Odrzański ,Białodrzew, Dębina, Gaworzyce, Grębocice ,Kotla , Noskowice (Nosocice) ,Polkowice i Sława Śląska . Od 31 grudnia 1948 roku zaczął obowiązywać nowy statut organizacyjny dla starostw powiatowych województwa wrocławskiego . Zgodnie z nim wprowadzono podział na 19 referatów. Od stycznia 1950 roku zlikwidowano Referat Aprowizacji , tworząc w jego miejsce Referat Handlu ,Referat Samochodowy przemianowano na Referat Ruchu drogowego ,natomiast całkowicie zniesiono Referat Kultury i Sztuki. Ustawa z 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej ( Dz. U. z 1950 ,Nr 14. poz.130 ) przekazała władzę w terenie radom narodowym ,znosząc dotychczasowe urzędy starosty. Referat Ogólno-Organizacyjny 1945-1947 (sygn.1-11)-Organizacja Urzędu Obwodowego Pełnomocnika ,dziennik korespondencyjny ,miesięczne sprawozdania sytuacyjne , protokóły z zebrań i posiedzeń Zarządu Obywatelskiego , zjazdy pełnomocników obwodowych ,wybory burmistrzów i wójtów , zażalenia i prośby
Referat Społeczno-Polityczny 1945-1949 (sygn.12-16)- Repolonizacja, sprawy wyznania katolickiego ,repatriacja ludności niemieckiej
Referat Wojskowy 1945-1950 ( sygn. 17-20 )-Sprawy ogólno-organizacyjne,
Referat Osiedleńczy 1946-1950 ( sygn. 21-23 )- Protokóły z posiedzeń Powiatowej Komisji Osadnictwa Rolnego ,chłonność mieszkaniowa, wykazy mieszkańców Bytomia Odrz, Sławy
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
89/375/0/1/1 Organizacja Urzędu Obwodowego Pełnomocnika Rządu R.P. i jego biurowości, statut organizacyjny, przepisy biurowe, szkolenie urzędników itp. 1945-1947 216
89/375/0/1/2 Dziennik korespondencyjny Pełnomocnika Rządu na obwód III Głogów w Sławie 1945 71
89/375/0/1/3 Miesięczna sprawozdania sytuacyjne Pełnomocika Rządu R.P. na obwód III Głogów w Sławie. Od sierpnia do grudnia 1945 r. 1945-1946 150
89/375/0/1/4 Miesięczna sprawozdania sytuacyjne Pełnomocnika Rządu R.P. na obwód III Głogów w Sławie. Od stycznia do czerwca 1946 1946 173
89/375/0/1/5 Miesięczne sprawozdania sytuacyjne starosty Powiatowego Głogowskiego w Głogowie. Od lipca do grudnia 1946 r. 1946-1947 109
89/375/0/1/6 Protokoły z zebrań i posiedzeń Zarządu Obywatelskiego Komitetu Odbudowy miasta Głogowa 1945-1947 37
89/375/0/1/7 Zarządzenia Wojewody w sprawie wyjazdów Starosty 1946 5
89/375/0/1/8 Zjazdy Pełnomocników Obwodowych 1946 7
89/375/0/1/9 Wybory burmistrzów i wójtów 1945 66
89/375/0/1/10 Opinie o kandydatach do służby państwowej oraz na stanowiska kierownicze 1946 8
89/375/0/1/11 Zażalenia i prośby nie należące do innych referatów 1946 9
89/375/0/2/12 Repolonizacja. Przekazywanie obiektów na cele wojskowe 1948-1949 109
89/375/0/2/13 Sprawy wyznania katolickiego. Sprawy mniejszości narodowej 1948-1949 310
89/375/0/2/14 Repatriacja ludności niemieckiej. Meldunki doraźne 1945-1948 87
89/375/0/2/15 Repatriacja ludności niemieckiej. Meldunki doraźne 1946-1947 222
1 2

Amount of archival material

23

23

0

0.28

0.28

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -