^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Duplicat des Kirchenbuches bey der Evangelischen Kirchfahrt zu Hertwigswaldau vom 1-ten Juny bis ult[imo] May 1795/96

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
dokumentacja aktowa 1
- brak danych -
03.06.1795 - 23.05.1796, 13.06.1795 - 05.05.1796, 04.06.1795 - 22.05.1796
data not found niemiecki
[Księga chrztów 03.06.1795 - 23.05.1796, ślubów 13.06.1795 - 05.05.1796 i zgonów 04.06.1795 - 22.05.1796 parafii ewangelickiej w Chotkowie]
- brak danych - 100, 103
księga rękopis
dobry
56 - brak danych -
235x365 Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -