^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Duplicat des Kirchenbuches bey der Evangelischen Kirchfahrt zu Hertwigswaldau vom 1-ten Juni 1811 bis 31 Mai 1812

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
dokumentacja aktowa 10
- brak danych -
03.06.1811- 13.05.1812, 09.07.1811 - 10.05.1812, 06.06.1811 - 14.05.1812
data not found niemiecki
[Księga chrztów 03.06.1811- 13.05.1812, ślubów 09.07.1811 - 10.05.1812 i zgonów 06.06.1811 - 14.05.1812 parafii ewangelickiej w Chotkowie]
- brak danych - 107, 110
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -