^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Duplicat des Kirchenbuches bey der Evangelischen Kirchfahrt zu Hertwigswaldau vom 1-ten Januar bis ultimo December 1816

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
dokumentacja aktowa 11
- brak danych -
25.01- 29.12.1816, 09.01.1816 - 26.11.1816, 06.01.1816 - 27.12.1816

1816 - 1816
niemiecki
[Księga chrztów 25.01- 29.12.1816, ślubów 09.01.1816 - 26.11.1816 i zgonów 06.01.1816 - 27.12.1816 parafii ewangelickiej w Chotkowie
- brak danych - 108, 111
księga rękopis
dobry
58 - brak danych -
240x380 Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -