^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Duplicat des Kirchenbuches bey der Evangelischen Kirchfahrt zu Hertwigswaldau vom 1-ten Juny bis ult[imo] May 1805/1806

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
dokumentacja aktowa 7
- brak danych -
01.06.1805- 18.05.1806, 01.06.1805 - 22.04.1806, 01.06.1805 - 27.05.1806
data not found niemiecki
[Księga chrztów 01.06.1805- 18.05.1806, ślubów 01.06.1805 - 22.04.1806 i zgonów 01.06.1805 - 27.05.1806 parafii ewangelickiej w Chotkowie]
- brak danych - 105, 108
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -