^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Duplicat des Kirchenbuches bey der Evangelischen Kirchfahrt zu Hertwigswaldau vom 1-ten Juny bis ult[imo] May 1810/1811

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
dokumentacja aktowa 9
- brak danych -
24.06.1810 - 24.05.1811, 12.06.1810 - 20.05.1811, 24.06.1810 - 30.05.1811
data not found niemiecki
[Księga chrztów 24.06.1810 - 24.05.1811, ślubów 12.06.1810 - 20.05.1811 i zgonów 24.06.1810 - 30.05.1811 parafii ewangelickiej w Chotkowie]
- brak danych - 106, 109
księga - brak danych -
do konserwacji
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
Przedarte brzegi okładek
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -