Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Contact

Contact

Technical support

In case of technical problems please contact us via email: "szukajwarchiwach(at)nac.gov.pl"

W sytuacjach szczególnie uzasadnionych, gdy obecność znaku wodnego utrudnia odczytanie treści zeskanowanego dokumentu możliwa jest wymiana pojedynczych skanów w systemie szukajwarchiwach.pl na skany pozbawione znaku lub ich przesłanie na adres e-mailowy użytkownika. Działania te będą realizowane w miarę możliwości i w sposób niezakłócający bieżącej pracy Narodowego Archiwum Cyfrowego. Narodowe Archiwum Cyfrowe zastrzega sobie każdorazowo ocenę zasadności zgłoszenia.
Zgłoszenia, zawierające odnośnik do wybranego skanu dokumentu (link z adresem obrazka), należy kierować na adres: szukajwarchiwach@nac.gov.pl
UWAGA: prosimy upewnić się, że odnośnik prowadzi do konkretnego obrazu/skanu, nie zaś do całej jednostki archiwalnej, której częścią jest dany skan.

Service's support

It should be noted that the National Digital Archive is not responsible for the content (archival descriptions and scans) presented on the website, which isn't from its holding. All comments should be sent under these addresses:

Comments to service's content from The Central Archives of Modern Records szukaj(at)aan.gov.pl
Comments to service's content from State Archive in Białystok szukaj(at)bialystok.ap.gov.pl
Comments to service's content from State Archive in Kalisz sekretariat(at)archiwum.kalisz.pl
Comments to service's content from State Archive in Katowice szukaj(at)katowice.ap.gov.pl
Comments to service's content from State Archive in Koszalin sekretariat(at)koszalin.ap.gov.pl
Comments to service's content from The National Archive in Krakow szukaj(at)ank.gov.pl
Comments to service's content from State Archive in Leszno szukaj(at)archiwum.leszno.pl
Comments to service's content from State Archive in Lublin szukaj(at)lublin.ap.gov.pl
Comments to service's content from State Archive in Poznań szukaj(at)poznan.ap.gov.pl
Comments to service's content from State Archive in Rzeszów szukaj(at)rzeszow.ap.gov.pl
Comments to service's content from State Archive in Suwałki szukaj(at)suwalki.ap.gov.pl
Comments to service's content from State Archive in of The Capital City of Warsaw szukaj(at)warszawa.ap.gov.pl
Comments to service's content from State Archive in Zielona Góra szukaj(at)archiwum.zgora.pl