Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Ostrów Wielkopolski - obwód wiejski

Archiwum Państwowe w Kaliszu
- brak danych - 1874-1876
- brak danych - 1874 - 1876
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urzędy stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października t.r.). Wprowadzała ona w Królestwie Pruskim powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego rejestrowano w trzech osobnych rejestrach (urodzeń, małżeństw i zgonów) w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego Sądu Obwodowego (Amtsgericht). W okresie zaboru pruskiego i okupacji hitlerowskiej księgi prowadzone były w języku niemieckim, a w okresie międzywojennym po polsku.
Na podstawie przepisów niemieckich, uzupełnianych w okresie międzywojennym przez rozporządzenia i interpretacje polskich władz państwowych, urzędy stanu cywilnego na terenie b. zaboru pruskiego działały aż do końca 1945 r. Dopiero dekret z 25 września 1945 r. "Prawo o aktach stanu cywilnego" (obowiązujący od 1 stycznia 1946 r.) wprowadził świecką rejestrację stanu cywilnego oraz urzędy stanu cywilnego w całej Polsce.
Urząd Stanu Cywilnego w Ostrowie Wielkopolskim - obwód wiejski (Standesamt Ostrowo Landbezirk) powstał na mocy rozporządzenia Nadprezydenta Rejencji Poznańskiej z dnia 17 września 1874 r. Z dniem 1 stycznia 1876 r. urząd został zlikwidowany i włączony do USC Ostrów Wielkopolski - obwód miejski (Standesamt Ostrowo Stadt).
1) Akta urodzeń (6 j.a.; 1874-1876).
2) Akta małżeństw (6 j.a.; 1874-1876).
3) Akta zgonów (6 j.a.; 1874-1876).
4) Akta zbiorowe małżeństw (2 j.a.; 1874-1876).
Baza komputerowa PRADZIAD
Zmikrofilmowano lata 1874-1877 (OK: 793, 795, 797, 799, OK 801, OK 803, 806, 809). Zdigitalizowano lata 1874-1876 (bez Z 1876)

Amount of archival material

20

20

0

0.40

0.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.