Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Sieroszewice

Archiwum Państwowe w Kaliszu
- brak danych - 1891-1935
- brak danych - 1891 - 1935
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urzędy stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października t.r.). Wprowadzała ona w Królestwie Pruskim powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego rejestrowano w trzech osobnych rejestrach (urodzeń, małżeństw i zgonów) w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego Sądu Obwodowego (Amtsgericht). W okresie zaboru pruskiego i okupacji hitlerowskiej księgi prowadzone były w języku niemieckim, a w okresie międzywojennym po polsku.
Na podstawie przepisów niemieckich, uzupełnianych w okresie międzywojennym przez rozporządzenia i interpretacje polskich władz państwowych, urzędy stanu cywilnego na terenie b. zaboru pruskiego działały aż do końca 1945 r. Dopiero dekret z 25 września 1945 r. "Prawo o aktach stanu cywilnego" (obowiązujący od 1 stycznia 1946 r.) wprowadził świecką rejestrację stanu cywilnego oraz urzędy stanu cywilnego w całej Polsce.
Urząd Stanu Cywilnego w Sieroszewicach (Standesamt Sieroszewice, od 1906 r. Langenheim) powstał 1 stycznia 1891 r. na mocy rozporządzenia Nadprezydenta Rejencji Poznańskiej z 20 listopada 1890 r. W jego skład weszły miejscowości: Kenschütz, Latowice, Parczew (obszar dworski), Sieroszewice (gmina wiejska, obszar dworski i kolonia), Wiestrza i Zmyślona (wyłączone z USC Ostrów), Bilczew, Leziona, Psary, Stary Sławin, Nowy Sławin i Smiłów (USC Podkoce) oraz Rossoszyce (USC Wielowieś).
1) Akta urodzeń (60 j.a.; 1891-1935).
2) Akta małżeństw (77 j.a.; 1891-1935).
3) Akta zgonów (74 j.a.; 1891-1935).
4) Akta zbiorowe małżeństw (20 j.a.; 1900-1935).
5) Pomoce kancelaryjne: skorowidze urodzeń, małżeństw i zgonów (2 j.a.; 1891-1905).
6) Sprawy organizacyjne (1 j.a.; 1915).
Baza komputerowa PRADZIAD
Zmikrofilmowano lata 1891-1905 (OK 4129-4143, OK 6384-6406). Zdigitalizowano lata 1891-1905
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
11/747/0/1/1 [Księga urodzeń] 1891 221
11/747/0/1/4 [Księga urodzeń] 1892 182
11/747/0/1/7 [Księga urodzeń] 1893 228
11/747/0/1/10 [Księga urodzeń] 1894 210
11/747/0/1/13 [Księga urodzeń] 1895 239
11/747/0/1/16 [Księga urodzeń] 1896 108
11/747/0/1/19 [Księga urodzeń] 1897 115
11/747/0/1/22 [Księga urodzeń] 1898 106
11/747/0/1/25 [Księga urodzeń] 1899 114
11/747/0/1/28 [Księga urodzeń] 1900-1901 210
11/747/0/1/31 [Księga urodzeń] 1902-1903 229
11/747/0/1/36 [Księga urodzeń] 1904-1905 215
11/747/0/1/44 [Księga urodzeń] 1906-1907 210
11/747/0/1/48 [Księga urodzeń] 1891 0
11/747/0/1/51 [Księga urodzeń] 1892 0
11/747/0/1/54 [Księga urodzeń] 1893 0
11/747/0/1/57 [Księga urodzeń] 1894 0
11/747/0/1/60 [Księga urodzeń] 1895 0
11/747/0/1/63 [Księga urodzeń] 1896 0
11/747/0/1/66 [Księga urodzeń] 1897 0
11/747/0/1/69 [Księga urodzeń] 1898 0
11/747/0/1/72 [Księga urodzeń] 1899 0
11/747/0/1/75 [Księga urodzeń] 1900 0
11/747/0/1/78 [Księga urodzeń] 1901 0
11/747/0/1/81 [Księga urodzeń] 1902 0
11/747/0/1/84 [Księga urodzeń] 1903 0
11/747/0/1/87 [Księga urodzeń] 1904 0
11/747/0/1/90 [Księga urodzeń] 1905 0
11/747/0/1/93 [Księga urodzeń] 1906 0
11/747/0/1/96 [Księga urodzeń] 1907 0
11/747/0/1/99 [Księga urodzeń] 1908 0
11/747/0/1/102 [Księga urodzeń] 1909 0
11/747/0/1/106 [Księga urodzeń] 1908-1909 0
11/747/0/1/109 [Księga urodzeń] 1910 0
11/747/0/1/112 [Księga urodzeń] 1911 0
11/747/0/1/115 [Księga urodzeń] 1912 0
11/747/0/1/118 [Księga urodzeń] 1910-1911 219
11/747/0/1/121 [Księga urodzeń] 1913 0
11/747/0/1/124 [Księga urodzeń] 1914 0
11/747/0/1/128 [Księga urodzeń] 1915 0
11/747/0/1/133 [Księga urodzeń] 1916 0
11/747/0/1/134 [Księga urodzeń] 1919 0
11/747/0/1/135 [Księga urodzeń] 1920 0
11/747/0/1/136 [Księga urodzeń] 1921 0
11/747/0/1/137 [Księga urodzeń] 1922 0
11/747/0/1/138 [Księga urodzeń] 1923 0
11/747/0/1/139 [Księga urodzeń] 1924 0
11/747/0/1/140 [Księga urodzeń] 1925 0
11/747/0/1/141 [Księga urodzeń] 1926 0
11/747/0/1/142 [Księga urodzeń] 1927 0
11/747/0/1/143 [Księga urodzeń] 1928 0
11/747/0/1/144 [Księga urodzeń] 1929 0
11/747/0/1/145 [Księga urodzeń] 1930 0
11/747/0/1/146 [Księga urodzeń] 1931 0
11/747/0/1/147 [Księga urodzeń] 1932 0
11/747/0/1/148 [Księga urodzeń] 1933 0
11/747/0/1/149 [Księga urodzeń] 1934 0
11/747/0/1/150 [Księga urodzeń] 1935 0
11/747/0/1/183 [Księga urodzeń] 1912-1913 0
11/747/0/1/184 [Księga urodzeń] 1914-1915 0
11/747/0/2/2 [Księga małżeństw] 1891 83
11/747/0/2/5 [Księga małżeństw] 1892 65
11/747/0/2/8 [Księga małżeństw] 1893 85
11/747/0/2/11 [Księga małżeństw] 1894 64
11/747/0/2/14 [Księga małżeństw] 1895 116
11/747/0/2/17 [Księga małżeństw] 1896 35
11/747/0/2/20 [Księga małżeństw] 1897 35
11/747/0/2/23 [Księga małżeństw] 1898 38
11/747/0/2/26 [Księga małżeństw] 1899 34
11/747/0/2/29 [Księga małżeństw] 1900-1901 80
11/747/0/2/32 [Księga małżeństw] 1902-1903 73
11/747/0/2/37 [Księga małżeństw] 1904-1905 88
11/747/0/2/45 [Księga małżeństw] 1906-1907 72
11/747/0/2/49 [Księga małżeństw] 1891 0
11/747/0/2/52 [Księga małżeństw] 1892 0
11/747/0/2/55 [Księga małżeństw] 1893 0
11/747/0/2/58 [Księga małżeństw] 1894 0
11/747/0/2/61 [Księga małżeństw] 1895 0
11/747/0/2/64 [Księga małżeństw] 1896 0
11/747/0/2/67 [Księga małżeństw] 1897 0
11/747/0/2/70 [Księga małżeństw] 1898 0
11/747/0/2/73 [Księga małżeństw] 1899 0
11/747/0/2/76 [Księga małżeństw] 1900 0
11/747/0/2/79 [Księga małżeństw] 1901 0
11/747/0/2/82 [Księga małżeństw] 1902 0
11/747/0/2/85 [Księga małżeństw] 1903 0
11/747/0/2/88 [Księga małżeństw] 1904 0
11/747/0/2/91 [Księga małżeństw] 1905 0
11/747/0/2/94 [Księga małżeństw] 1906 0
11/747/0/2/97 [Księga małżeństw] 1907 0
11/747/0/2/100 [Księga małżeństw] 1908 0
11/747/0/2/103 [Księga małżeństw] 1909 0
11/747/0/2/107 [Księga małżeństw] 1908-1909 0
11/747/0/2/110 [Księga małżeństw] 1910 0
11/747/0/2/113 [Księga małżeństw] 1911 0
11/747/0/2/116 [Księga małżeństw] 1912 0
11/747/0/2/119 [Księga małżeństw] 1910-1911 82
11/747/0/2/122 [Księga małżeństw] 1913 0
11/747/0/2/125 [Księga małżeństw] 1914 0
11/747/0/2/129 [Księga małżeństw] 1915 0
1 2 3

Amount of archival material

234

234

0

3.72

3.72

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.