Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego Stawiszyn

Archiwum Państwowe w Kaliszu
Urząd Stanu Cywilnego Stawiszyn - wyznanie mojżeszowe 1855-1910
- brak danych - 1855 - 1910
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
spis roboczy Yes - brak danych -
Akta stanu cywilnego zostały zaprowadzone w Księstwie Warszawskim 1 maja 1808 r. w konsekwencji wprowadzenia Kodeksu Napoleona. Z braku wykształconych osób zadanie sporządzania aktów cywilnych powierzono duchownym. Mieli oni najpierw spisać akt cywilny, a następnie dokonywać obrządku religijnego. W parafiach wiejskich i małych miasteczkach urzędnikiem stanu cywilnego był ksiądz rzymskokatolicki, który wpisywał do jednej księgi, chronologicznie urodzenia, małżeństwa i zgony katolików, ewangelików i żydów. Z powodu sprzeczności między prawem wyznaniowym a świeckim, prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów przyznano prezydentom i burmistrzom.
Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego z 1825 r. wprowadził zasadnicze zmiany łącząc w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Natomiast dla wyznań niechrześcijańskich (głównie żydów) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Dodatkowo Rada Administracyjne postanowieniem z 1830 r. postanowiła, aby rabini wpisywali, po odbyciu obrządku religijnego, właściwe informacje do akt stan cywilnego, pod kontrolą urzędników stanu cywilnego.
Księgi obrządku mojżeszowego prowadzone były w taki sam sposób, jak wyznań chrześcijańskich. Oryginał księgi (tzw. unikat) miał być przechowywany we właściwym urzędzie (okręgu bożniczym), a duplikat w miejscowym sądzie pokoju. Różniły się one między sobą układem treści. Oryginały były sporządzane oddzielnie dla urodzeń, małżeństw i zgonów, a akta wpisywano w nich tak długo, aż zapisano całą księgę. Z kolei duplikat był wewnętrznie podzielony na trzy części: urodzenia, małżeństwa i zgony, obejmując tylko jeden rok.
Zapisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r. do czasu ustąpienia Rosjan z Królestwa Polskiego w okresie I wojny światowej, w języku rosyjskim. W 1915 r. powrócono do języka polskiego.
Na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego rejestracja wyznaniowa trwała do 1 lutego 1946 r. (z przerwą na okres okupacji hitlerowskiej), kiedy wprowadzono w całej Polsce świecką rejestrację aktów stanu cywilnego. W tym celu utworzono nowe organy administracji państwowej – urzędy stanu cywilnego, które przejęły duplikaty ksiąg metrykalnych.
1) Akta urodzeń (3 j.a.; 1862-1910).
2) Akta małżeństw (2 j.a.; 1862-1910).
3) Akta zgonów (2 j.a.; 1855-1910).
Baza komputerowa PRADZIAD
Zmikrofilmowano lata 1866-1894 (OK 4343-4346). Zdigitalizowano: U 1866-1894, M1862-1879, Z 1855-1879

Amount of archival material

7

0

0

0.13

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.