Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego Wieruszów

Archiwum Państwowe w Kaliszu
Urząd Stanu Cywilnego Wieruszów - wyznanie mojżeszowe 1831-1916
- brak danych - 1831 - 1916
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
spis roboczy Yes - brak danych -
Akta stanu cywilnego zostały zaprowadzone w Księstwie Warszawskim 1 maja 1808 r. w konsekwencji wprowadzenia Kodeksu Napoleona. Z braku wykształconych osób zadanie sporządzania aktów cywilnych powierzono duchownym. Mieli oni najpierw spisać akt cywilny, a następnie dokonywać obrządku religijnego. W parafiach wiejskich i małych miasteczkach urzędnikiem stanu cywilnego był ksiądz rzymskokatolicki, który wpisywał do jednej księgi, chronologicznie urodzenia, małżeństwa i zgony katolików, ewangelików i żydów. Z powodu sprzeczności między prawem wyznaniowym a świeckim, prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów przyznano prezydentom i burmistrzom.
Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego z 1825 r. wprowadził zasadnicze zmiany łącząc w wyznaniach chrześcijańskich akta stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Natomiast dla wyznań niechrześcijańskich (głównie żydów) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Dodatkowo Rada Administracyjne postanowieniem z 1830 r. postanowiła, aby rabini wpisywali, po odbyciu obrządku religijnego, właściwe informacje do akt stan cywilnego, pod kontrolą urzędników stanu cywilnego.
Księgi obrządku mojżeszowego prowadzone były w taki sam sposób, jak wyznań chrześcijańskich. Oryginał księgi (tzw. unikat) miał być przechowywany we właściwym urzędzie (okręgu bożniczym), a duplikat w miejscowym sądzie pokoju. Różniły się one między sobą układem treści. Oryginały były sporządzane oddzielnie dla urodzeń, małżeństw i zgonów, a akta wpisywano w nich tak długo, aż zapisano całą księgę. Z kolei duplikat był wewnętrznie podzielony na trzy części: urodzenia, małżeństwa i zgony, obejmując tylko jeden rok.
Zapisy prowadzono w języku polskim, a od 1 stycznia 1868 r. do czasu ustąpienia Rosjan z Królestwa Polskiego w okresie I wojny światowej, w języku rosyjskim. W 1915 r. powrócono do języka polskiego.
Na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego rejestracja wyznaniowa trwała do 1 lutego 1946 r. (z przerwą na okres okupacji hitlerowskiej), kiedy wprowadzono w całej Polsce świecką rejestrację aktów stanu cywilnego. W tym celu utworzono nowe organy administracji państwowej – urzędy stanu cywilnego, które przejęły duplikaty ksiąg metrykalnych.
Akta stanu cywilnego: U (1831, 1836, 1856, 1857, 1867, 1871-1905, 1907, 1909-1911, 1915-1916), M (1836, 1856, 1857, 1867, 1871-1916), Z (1831, 1856, 1857, 1867, 1875, 1876, 1878-1811, 1915). Baza komputerowa PRADZIAD
Zmikrofilmowano lata 1831-1882 (OK 4878-4887). Zdigitalizowano: U 1831, 1836, 1856, 1857, 1867, 1871-1900, 1902, M 1836, 1856, 1857, 1867, 1871-1900, 1902, Z 1831, 1856, 1857, 1867, 1875, 1876, 1878-1902
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
11/768/0/1/1 Księga urodzeń i zgonów 1831 25
11/768/0/1/2 Księga urodzeń i małżeństw 1836 33
11/768/0/1/5 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 49
11/768/0/1/7 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 53
11/768/0/1/8 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 55
11/768/0/1/9 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 53
11/768/0/1/10 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 65
11/768/0/1/12 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 42
11/768/0/1/13 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 43
11/768/0/1/14 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 44
11/768/0/1/15 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 22
11/768/0/1/16 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 76
11/768/0/1/17 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1899 71
11/768/0/1/18 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1900 41
11/768/0/1/22 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1902 43
11/768/0/1/23 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1856 42
11/768/0/1/24 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1857 74
11/768/0/1/25 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1867 65
11/768/0/1/26 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 53
11/768/0/1/28 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 47
11/768/0/1/29 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 43
11/768/0/1/30 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 37
11/768/0/1/31 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 41
11/768/0/1/32 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 64
11/768/0/1/33 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 38
11/768/0/1/36 Księga urodzeń i małżeństw 1907 30
11/768/0/1/38 Księga urodzeń i zgonów 1909 26
11/768/0/1/39 Księga urodzeń i zgonów 1910 43
11/768/0/1/42 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 26
11/768/0/1/44 Księga urodzeń i zgonów 1915 22
11/768/0/2/3 Księga urodzeń 1871-1879 189
11/768/0/2/6 Księga urodzeń 1878 34
11/768/0/2/20 Księga urodzeń 1892-1900 190
11/768/0/2/27 Księga urodzeń 1879-1890 197
11/768/0/2/34 Księga urodzeń 1901-1905 0
11/768/0/2/35 Księga urodzeń 1905 34
11/768/0/2/40 Księga urodzeń 1911 26
11/768/0/2/45 Księga urodzeń 1910-1916 100
11/768/0/3/4 Księga małżeństw 1871-1884 175
11/768/0/3/19 Księga małżeństw 1884-1900 145
11/768/0/3/37 Księga małżeństw 1901-1908 78
11/768/0/3/43 Księga małżeństw 1908-1916 63
11/768/0/4/11 Księga zgonów 1878-1889 83
11/768/0/4/21 Księga zgonów 1890-1903 113
11/768/0/4/41 Księga zgonów 1904-1911 66

Amount of archival material

44

0

0

0.49

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.