Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydent Policji w Gliwicach

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach
- brak danych - [1921] 1923-1944
Der Polizeipräsident in Gleiwitz 1921 - 1921
1923 - 1944
- brak danych - tak
administracja specjalna - bezpieczeństwo publiczne niemiecki
inwentarz książkowy Yes 82 j.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 1 j.
Prezydia Policji w Niemczech są urzędami państwowymi, różnymi w różnych krajach związkowych. Zwykle poddane są Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Na czele Prezydium Policji stoi Prezydent Policji (w niektórych krajach Prezes).
Prezydium Policji w Gliwicach zostało powołane Uchwałą Ministra Spraw Wewnętrznych z 31.05.1923 roku, na mocy paragrafu 2 Prawa o zarządzie policji z 11.03.1850 roku. Prezydium Policji w Gliwicach obejmowało swoim zasięgiem gminy miejskie Gliwic i Pyskowic, gminy ziemskie: Łabędy, Stare Gliwice, Niepaszyce, Przyszówkę i Czechowice, Bojków, Ligotę Zabrską, Żernicę, Wójtową Wieś, Ostropę, Żerniki, Szałszę, Czekanów, Ziemięcice, Świętoszowice, Przezchlebie, Karchowice i Boniowice; obwody dworskie: Zaolszany i Szobiszowice. Do powyższej uchwały Prezydent Rejencji Opolskiej wydał w dniu 18.06.1923 roku Regulamin dotyczący kompetencji nowo powołanego Prezydium. Objął on policję: porządkową, polityczną, paszportową i graniczną, drogową, kryminalną pożarową, ubezpieczeniową, sanitarną i weterynaryjną. Sprawy spornych kompetencji pomiędzy policją państwową a miejscową miał regulować Prezydent Rejencji.
1. Sprawy regulacji granicy polsko-niemieckiej: zarządzenia i instrukcje dla policji granicznej, wykazy przejść, protokoły posiedzeń komisji granicznej, sprawozdania z kontroli granic i incydenty graniczne, likwidacja szkód granicznych, 1925-1943, sygn. 1-35, 2/1-12.
2. Sprawy dewizowe: korespondencja z urzędem celnym, zarządzenia dewizowe, 1934-1939, sygn. 36-38.
3. Akta osób starających się o obywatelstwo niemieckie, zmianę nazwisk: wnioski o zmianę nazwisk, wywiady policyjne dot. wnioskodawców, 1940-1944, sygn. 39-47, 43/1-7, 45/1-7.
4. Akta personalne funkcjonariuszy policji i działaczy SA, 1934-43, sygn. 48-51.
5. Sprawy różne - dzienniki oddziałów, akta dotyczące działalności dobroczynnej, powoływanie świadków: dzienniki oddziałów pomocniczych policji, wnioski i zezwolenia na prowadzenie działalności dobroczynnej, [1921] 1923-1941, sygn. 52-56.
6. Spis zdawczo-odbiorczy nr 1, 1936-1937, akta podręczne postępowania dyscyplinarnego, sygn. 1/1.
Kartoteka kwerendowa dla GKBZH
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta osób starających się o obywatelstwo niemieckie, zmianę nazwisk
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
15/13/0/3/39 Akta osób starających się o obywatelstwo niemieckie, T. I 1936-1943 0
15/13/0/3/40 Akta osób starających się o obywatelstwo niemieckie, T. II 1940-1943 0
15/13/0/3/41 Akta osób starających się o obywatelstwo niemieckie, T. III 1940-1943 0
15/13/0/3/42 Akta osób starających się o obywatelstwo niemieckie, T. IV 1940-1943 0
15/13/0/3/43 Akta osób starających się o obywatelstwo niemieckie, T. IV 1940-1943 0
15/13/0/3/43/1 [Akta osób starających się o obywatelstwo niemieckie – nazwiska na lit. B-C] 1940-1943 0
15/13/0/3/43/2 [Akta osób starających się o obywatelstwo niemieckie – nazwiska na lit. D, Tom I] 1940-1943 0
15/13/0/3/43/3 [Akta osób starających się o obywatelstwo niemieckie – nazwiska na lit. D, Tom II] 1940-1943 0
15/13/0/3/43/4 [Akta osób starających się o obywatelstwo niemieckie – nazwiska na lit. G-K] 1940-1943 0
15/13/0/3/43/5 [Akta osób starających się o obywatelstwo niemieckie – nazwiska na lit. L] 1940-1943 0
15/13/0/3/43/6 [Akta osób starających się o obywatelstwo niemieckie – nazwiska na lit. M-N] 1940-1943 0
15/13/0/3/43/7 [Akta osób starających się o obywatelstwo niemieckie – nazwiska na lit. P,S, Z] 1940-1943 0
15/13/0/3/44 Staatsangehörigkeitsausweise und Heimatscheine 1941-1943 0
15/13/0/3/45 [Akta dotyczące zmiany nazwiska] 1940-1941 0
15/13/0/3/45/1 [Akta dot. zmiany nazwisk – nazwiska na literę C-J] 1937-1941 0
1 2

Amount of archival material

83

82

0

1.21

1.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.