Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydent Policji w Gliwicach

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach
- brak danych - [1921] 1923-1944
Der Polizeipräsident in Gleiwitz 1921 - 1921
1923 - 1944
- brak danych - tak
administracja specjalna - bezpieczeństwo publiczne niemiecki
inwentarz książkowy Yes 82 j.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 1 j.
Prezydia Policji w Niemczech są urzędami państwowymi, różnymi w różnych krajach związkowych. Zwykle poddane są Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Na czele Prezydium Policji stoi Prezydent Policji (w niektórych krajach Prezes).
Prezydium Policji w Gliwicach zostało powołane Uchwałą Ministra Spraw Wewnętrznych z 31.05.1923 roku, na mocy paragrafu 2 Prawa o zarządzie policji z 11.03.1850 roku. Prezydium Policji w Gliwicach obejmowało swoim zasięgiem gminy miejskie Gliwic i Pyskowic, gminy ziemskie: Łabędy, Stare Gliwice, Niepaszyce, Przyszówkę i Czechowice, Bojków, Ligotę Zabrską, Żernicę, Wójtową Wieś, Ostropę, Żerniki, Szałszę, Czekanów, Ziemięcice, Świętoszowice, Przezchlebie, Karchowice i Boniowice; obwody dworskie: Zaolszany i Szobiszowice. Do powyższej uchwały Prezydent Rejencji Opolskiej wydał w dniu 18.06.1923 roku Regulamin dotyczący kompetencji nowo powołanego Prezydium. Objął on policję: porządkową, polityczną, paszportową i graniczną, drogową, kryminalną pożarową, ubezpieczeniową, sanitarną i weterynaryjną. Sprawy spornych kompetencji pomiędzy policją państwową a miejscową miał regulować Prezydent Rejencji.
1. Sprawy regulacji granicy polsko-niemieckiej: zarządzenia i instrukcje dla policji granicznej, wykazy przejść, protokoły posiedzeń komisji granicznej, sprawozdania z kontroli granic i incydenty graniczne, likwidacja szkód granicznych, 1925-1943, sygn. 1-35, 2/1-12.
2. Sprawy dewizowe: korespondencja z urzędem celnym, zarządzenia dewizowe, 1934-1939, sygn. 36-38.
3. Akta osób starających się o obywatelstwo niemieckie, zmianę nazwisk: wnioski o zmianę nazwisk, wywiady policyjne dot. wnioskodawców, 1940-1944, sygn. 39-47, 43/1-7, 45/1-7.
4. Akta personalne funkcjonariuszy policji i działaczy SA, 1934-43, sygn. 48-51.
5. Sprawy różne - dzienniki oddziałów, akta dotyczące działalności dobroczynnej, powoływanie świadków: dzienniki oddziałów pomocniczych policji, wnioski i zezwolenia na prowadzenie działalności dobroczynnej, [1921] 1923-1941, sygn. 52-56.
6. Spis zdawczo-odbiorczy nr 1, 1936-1937, akta podręczne postępowania dyscyplinarnego, sygn. 1/1.
Kartoteka kwerendowa dla GKBZH
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
15/13/0/1/10 [Sprawy regulacji granicy polsko-niemieckiej – incydenty graniczne, protokoły posiedzeń komisji granicznych, sprawozdania z kontroli granic], T. VII 1930-1931 0
15/13/0/1/11 [Sprawy regulacji granicy polsko-niemieckiej – incydenty graniczne, protokoły posiedzeń komisji granicznych, sprawozdania z kontroli granic], T. VIII 1931-1934 0
15/13/0/1/12 [Sprawy regulacji granicy polsko-niemieckiej – incydenty graniczne, protokoły posiedzeń komisji granicznych, sprawozdania z kontroli granic], T. IX 1932 0
15/13/0/1/13 [Sprawy regulacji granicy polsko-niemieckiej – incydenty graniczne, protokoły posiedzeń komisji granicznych, sprawozdania z kontroli granic], T. X 1932-1933 0
15/13/0/1/14 [Sprawy regulacji granicy polsko-niemieckiej – incydenty graniczne, protokoły posiedzeń komisji granicznych, sprawozdania z kontroli granic], T. XI 1932-1933 0
15/13/0/1/15 [Sprawy regulacji granicy polsko-niemieckiej – incydenty graniczne, protokoły posiedzeń komisji granicznych, sprawozdania z kontroli granic], T. XII 1932-1933 0
15/13/0/1/16 [Sprawy regulacji granicy polsko-niemieckiej – incydenty graniczne, protokoły posiedzeń komisji granicznych, sprawozdania z kontroli granic], T. XIII 1932-1933 0
15/13/0/1/17 [Sprawy regulacji granicy polsko-niemieckiej – incydenty graniczne, protokoły posiedzeń komisji granicznych, sprawozdania z kontroli granic], T. XIV 1933 0
15/13/0/1/18 [Sprawy regulacji granicy polsko-niemieckiej – incydenty graniczne, protokoły posiedzeń komisji granicznych, sprawozdania z kontroli granic], T. XV 1933-1934 0
15/13/0/1/19 [Sprawy regulacji granicy polsko-niemieckiej – incydenty graniczne, protokoły posiedzeń komisji granicznych, sprawozdania z kontroli granic], T. XVI 1933-1935 0
15/13/0/1/20 [Sprawy regulacji granicy polsko-niemieckiej – incydenty graniczne, protokoły posiedzeń komisji granicznych, sprawozdania z kontroli granic], T. XVII 1934 0
15/13/0/1/21 [Sprawy regulacji granicy polsko-niemieckiej – incydenty graniczne, protokoły posiedzeń komisji granicznych, sprawozdania z kontroli granic], T. XVIII 1934-1935 0
15/13/0/1/22 [Sprawy regulacji granicy polsko-niemieckiej – incydenty graniczne, protokoły posiedzeń komisji granicznych, sprawozdania z kontroli granic], T. XIX 1934-1935 0
15/13/0/1/23 [Sprawy regulacji granicy polsko-niemieckiej – incydenty graniczne, protokoły posiedzeń komisji granicznych, sprawozdania z kontroli granic], T. XX 1935 0
15/13/0/1/24 [Sprawy regulacji granicy polsko-niemieckiej – incydenty graniczne, protokoły posiedzeń komisji granicznych, sprawozdania z kontroli granic], T. XXI 1935-1936 0
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

83

82

0

1.21

1.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.