Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Dyrekcja Ceł w Gliwicach

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach
- brak danych - [1945] 1946-1952
- brak danych - 1945 - 1945
1946 - 1952
- brak danych - tak
administracja specjalna - skarbowość polski
inwentarz książkowy Yes inwentarz - IZA, 229 j.
Podstawę prawną działania Dyrekcji Ceł normował dekret z 27.06.1946 r. (Dz. U. RP 1946 r. nr.34, poz.209). Dyrekcja Ceł w Gliwicach rozpoczęła jednak działalność jeszcze przed ukazaniem się dekretu, o czym poinformował Ministerstwo Skarbu przedstawiciel do spraw celnych w sprawozdaniu z 10.04.1946 r. Podlegały jej 33 urzędu celne. Ustawą z dnia 14.02.1952 r. o ustroju i zakresie działania administracji celnej (Dz. U. nr 10, poz.53) Dyrekcja Ceł w Gliwicach uległa likwidacji, Urzędy Celne zostały podporządkowane Centralnemu Zarządowi Ceł w Warszawie w resorcie Ministerstwa Handlu Zagranicznego.
[na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Wolanin, Gliwice 1990]
. Wydział Ogólny: organizacja Dyrekcji i podległych jednostek, przejęcia nieruchomości. Sprawy pracownicze, karno-skarbowe, [1945] 1946-1952, sygn. 1-154.
II. Wydział Celny: przepisy celne, mały ruch graniczny, kontrola celna. Wykazy Żydów wyjeżdżających do Izraela, [1945] 1946-1951, sygn. 155-210.
III. Wydział Rachunkowo-Kasowy: zarządzenia, sprawozdania finansowe, /1945/ 1946-1951, sygn. 211-229.
KM 19.12.1990, 0014-6

Amount of archival material

229

229

0

2.40

2.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.