Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Budownictwa Naziemnego w Gliwicach

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach
- brak danych - 1878-1941
Landesbauamt in Gleiwitz 1878 - 1941
- brak danych - tak
administracja specjalna - przemysł i handel niemiecki
inwentarz książkowy Yes 183 j.
Nadzorem budowlanym objęte było budownictwo tak lądowe, jak i wodne. Urzędy budownictwa lądowego przygotowywały projekty i nadzorowały realizację tych obiektów publicznych, dla których nie istniały wydzielone służby budowlane. Na szczeblu powiatowym działały inspektoraty budownictwa naziemnego (urzędy budownictwa naziemnego). 1. Zarządzenia, okólniki, korespondencja, 1878-1940, sygn. 1-4
2. Akta dotyczące budowy dróg, szos, linii tramwajowych, 1878-1940, sygn. 5-119
3. Akta dotyczące budowy mostów, wiaduktów, załączniki w formie planów i rysunków technicznych, 1901-1941, sygn. 120-173
4. Zezwolenia na budowę i zakup domów, ogrodzeń, stacji benzynowych, 1926-1939, sygn. 174-180
Dopływ sygn.181-183
Plany i rysunki techniczne

Amount of archival material

183

183

0

1.95

1.95

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.