Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sąd Obwodowy w Gliwicach

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach
- brak danych - [1660-1878] 1879-1945 [1958]
Amtsgericht in Gleiwitz 1660 - 1878
1879 - 1945
1958 - 1958
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały niemiecki
spis roboczy Yes 7 j., 8j.
inwentarz książkowy Yes 3718 j.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 18948 j.
inwentarz kartkowy roboczy No 1 j.
Fryderyk Wilhelm IV rozporządzeniem z 02.01.1849 r. zniósł sądownictwo miejskie, patrymonialne i kościelne w sprawach cywilnych. Sądownictwo całkowicie upaństwowiono. Sądami pierwszej instancji były sądy miejskie (Stadtgerichte) w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców, oraz powiatowe (Kreisgerichte) obejmujące cały powiat. W 1877 r. przeprowadzono następną reorganizację sądownictwa. Ustawą z 27.01.1877 r. zlikwidowano sądy powiatowe i miejskie, a powołano sądy obwodowe (Amtsgerichte) jako sądy pierwszej instancji. Rozstrzygały one sprawy cywilne, których przedmiot sporu nie przekraczał 300 marek oraz sprawy karne (drobne przestępstwa i wykroczenia). Ponadto prowadziły sprawy opiekuńcze, testamentowe, spadkowe, gruntowe. Prowadziły też rejestry zrzeszeń, stowarzyszeń i rejestry handlowe. Działalność sądów obwodowych przetrwała na terenie Śląska do 1945 r.
[na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Wolanin, Gliwice 1998]
I. Rejestry handlowe spółek, spółdzielń, 1920-1945 [1946], sygn. 1-38.
II. Rejestry handlowe osób fizycznych, 1920-1944, sygn. 39-99.
III. Sprawy opiekuńcze, 1920-1945, sygn. 100-403.
IV. Sprawy spadkowe, 1921-1945, sygn. 404-3655.
Ia. Rejestry, 1900-1945, sygn. 3656-3705.
IIIa. Sprawy opiekuńcze, 1916-1945, sygn. 3706-3717, 1/12.
Dopływ: akta gruntowe, [1774] 1879-1945 [2013], 1-18 949, 1-8.
inwentarz kartkowy roboczy, daty [1833-1849], sygn. 1
KM 14.12.1998, 0014-4

Amount of archival material

22682

3718

0

347.79

11.51

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.