Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Związek Państwowych Gospodarstw Rolnych - Oddział Katowice

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach
- brak danych - 1987-1991
- brak danych - 1987 - 1991
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - rolnictwo i leśnictwo polski
inwentarz książkowy Yes inwentarz - IZA, 9 j.
Z dniem 31. XII 1986 roku państwowe gospodarstwa rolne województwa katowickiego zakończyły współpracę gospodarczą i organizacyjną w ramach Zrzeszenia Państwowych Gospodarstw Rolnych w Katowicach. Zgodnie z uchwałą Zjazdu Założycielskiego i I Krajowego Zjazdu PGR, jaki odbył się w dniach 17 – 18. XII 1986 roku , od 01. I 1987 roku weszły one w nowe ramy organizacyjne – Związek Państwowych Gospodarstw Rolnych Oddział Katowice. Zgodnie ze Statutem, uchwalonym przez Radę Oddziału 30. I 1987 roku , do głównych zadań Związku należało reprezentowanie i obrona interesów zrzeszonych w Związku kombinatów PGR wobec administracji terenowej, organizacji gospodarczych i finansowych oraz organów Krajowego Związku PGR. Ponadto Związek miał pomagać kombinatom PGR w zaopatrywaniu ich w środki produkcji rolnej oraz wspomagać współpracę z placówkami naukowymi w dziedzinie wdrażania nowych technik i technologii produkcji rolniczej.
Związek PGR Oddział w Katowicach zrzeszał następujące kombinaty :
1. Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych w Koszęcinie
2. Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych w Oleśnie
3. Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych Huta Stara we Wrzosowej
4. Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych w Kamieńcu
5. Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych w Gliwicach-Łabędach
6. Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych w Toszku
7. Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych w Leszczynach
8. Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych w Będzinie
9. Kombinat Państwowych Gospodarstw Ogrodniczych w Tychach
10. Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych w Raciborzu
11. Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych w Zawierciu
Ustawą z 19. X 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi oraz zmianie niektórych ustaw , państwowe gospodarstwa rolne stały się podmiotami gospodarczymi, należącymi do Agencji Rolnej Skarbu Państwa. Odtąd mogły być one tworzone i likwidowane przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, reprezentującego Skarb Państwa.
[na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Wolanin, Gliwice 2004]]
Protokoły posiedzeń Zarządu i Rady oraz bilanse i sprawozdania , dla lat 1987-1991, sygn. 1 - 9. KM 16.06.2004, 0010-4

Amount of archival material

9

9

0

0.10

0.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.