Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Gminy w Rudzińcu

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach
- brak danych - [1934, 1945-1973] 1973-1988
- brak danych - 1934 - 1934
1945 - 1973
1973 - 1988
- brak danych - częściowo
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
niemiecki
spis zdawczo-odbiorczy Yes 1845 j.
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
15/334/0/-/1782 Wnioski i wytyczne do planu zagospodarowania przestrzennego w latach 1976-1995- Gmina Rudziniec 1976 0
15/334/0/-/1783 Rekultywacja terenu składowiska odpadów + wykaz składowisk komunalnych na terenie Urzędu Gminy Rudziniec 1974-1975 0
15/334/0/-/1784 Program zagospodarowania zbiorników wodnych 1976-1977 0
15/334/0/-/1785 Inwestycje i remonty. Plany finansowania kapitalnych remontów i ich realizacja 1978-1981 0
15/334/0/-/1786 Plany finansowe inwestycji własnych i ich realizacja 1979-1980 0
15/334/0/-/1787 Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Rudziniec- Plan ogólny- mgr. Inż. J. Cubała- egz. III 1979-1988 0
15/334/0/-/1788 Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Rudziniec- Plan ogólny- mgr. Inż. J. Cubała- egz. IV 1979 0
15/334/0/-/1789 Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Rudziniec- Plan ogólny- mgr. Inż. J. Cubała- egz. V 1979-1984 0
15/334/0/-/1790 Studium planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego wsi Rudziniec- J. Cubała- zał.2 1984 0
15/334/0/-/1791 Studium planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego wsi Rudziniec- J. Cubała- zał.4 1984 0
15/334/0/-/1792 Miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego wsi gminnej Rudziniec- J. Cubała- zał.1 1984 0
15/334/0/-/1793 Miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego wsi gminnej Rudziniec- zał.2 1984 0
15/334/0/-/1794 Miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego wsi gminnej Rudziniec- zał.3 1984 0
15/334/0/-/1795 Miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego wsi gminnej Rudziniec+ zmiana fragmentów miejscowego planu ogólnego- zał.4 1984-1987 0
15/334/0/-/1796 Plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego obrzeży zbiornika Pławniowice- A. Wiczyński- Egz.1 1987-1988 0
1 2 3 4 ... 16 17 18 19 20

Amount of archival material

1845

0

0

10.50

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.