Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Okręg Urzędowy Łabędy

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach
- brak danych - [1857] 1872-1940
Amtsbezirk Laband 1857 - 1871
1872 - 1940
- brak danych - tak
administracja specjalna - bezpieczeństwo publiczne niemiecki
inwentarz książkowy Yes 295 j.
Okręgi urzędowe (Amstbezirk) zostały powołane mocą pruskiej ordynacji powiatowej z 13.12.1872 roku (Gesetzsammlung 1872, nr 41). Stanowiły na terenie jednej lub więcej gmin czy obszarów dworskich organ wykonawczy podlegający staroście. Zarząd okręgu urzędowego stanowili naczelnik okręgu (Amstvorsteher) i Wydział Okręgowy (Amstausschuss). Do kompetencji naczelnika, mianowanego przez nadprezydenta na wniosek sejmiku powiatowego, należały sprawy policyjne w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, budownictwa i opieki społecznej. Wydział Okręgowy składał się z naczelników gmin i ławników, a do jego kompetencji należało zatwierdzanie wydatków okręgu, ich kontrola, rozpatrywanie odwołań od zarządzeń naczelnika okręgu. Podział na okręgi urzędowe w niemieckiej części Śląska przetrwał do 1945 roku, a rozwiązane zostały okólnikiem nr 145/45 Wojewody śląsko-dąbrowskiego z dnia 13.07.1945 roku Okręgi urzędowe powiatu toszecko-gliwickiego zostały utworzone mocą wyżej wymienionej ordynacji w 1872 roku. Były to następujące okręgi: Bojków, Brynek, Byczna, Dzierżno, Kamieniec, Kotulin, Kotliszowice, Łabędy, Łubie, Przyszowice, Rudziniec, Sieroty, Słupsko, Sośnicowice, Szałsza, Szobiszowice, Świbie, Toszek, Trachy, Trynek, Tworóg, Wielowieś, Wojtowa Wieś. Niestety zachowały się jedynie akta okręgów urzędowych w Łabędach, Łubiu i Sośnicy.
[na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Wolanin, Gliwice 1986]
I. Sprawy organizacyjno-administracyjne: stosunki z władzami nadrzędnymi, odznaczenia, wybory do władz krajowych, sprawy obcokrajowców, przynależności państwowej, sprawy osobowe urzędników, roczne sprawozdania rachunkowo-kasowe, zarządzanie majątkiem, 1876-1937, sygn. 1-67.
II. Sprawy szkolne i kościelne: budowa i remonty szkół, rozwój szkolnictwa w miejscowościach Łabędy, Brzezinka, Rzeczyce, sprawy kościelne, [1862] 1872-1934, sygn. 68-78.
III. Sprawy policyjne: zarządzenia policyjne, sprawy nadzoru nad biedotą, sprawy policji kryminalnej, bezpieczeństwa, budowlanej, sanitarnej, rolnej, leśnej, sprawy nadzoru policji nad stowarzyszeniami, cenzura wydawnictw, sprawy meldunkowe, pożarnictwo, [1857] 1872-1940, sygn. 79-226, brak sygn. 115.
IV. Gospodarka komunalna: koncesje, budowa cegielni, rzeźni, 1874-1935, sygn. 227-270.
V. Opieka społeczna: opieka nad chorymi, inwalidami, listy ubezpieczonych, wypadkowe, 1886-1939, sygn. 271-287.
VI. Sprawy rzemiosła i handlu: targi i usługi, 1872-1935, sygn. 288-293.
VII. Statystyka: statystyka ludności, 1900-1933, sygn. 294-296.
KM 29.06.1986, 0014-3

Amount of archival material

295

295

0

3.30

3.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.