Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Okręg Urzędowy Łubie

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach
- brak danych - 1875-1935
Amtsbezirk Lubie 1875 - 1935
- brak danych - tak
administracja specjalna - bezpieczeństwo publiczne niemiecki
inwentarz książkowy Yes 75 j.
Okręgi urzędowe (Amstbezirk) zostały powołane mocą pruskiej ordynacji powiatowej z 13.12.1872 roku (Gesetzsammlung 1872, nr 41). Stanowiły na terenie jednej lub więcej gmin czy obszarów dworskich organ wykonawczy podlegający staroście. Zarząd okręgu urzędowego stanowili naczelnik okręgu (Amstvorsteher) i Wydział Okręgowy (Amstausschuss). Do kompetencji naczelnika, mianowanego przez nadprezydenta na wniosek sejmiku powiatowego, należały sprawy policyjne w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, budownictwa i opieki społecznej. Wydział Okręgowy składał się z naczelników gmin i ławników, a do jego kompetencji należało zatwierdzanie wydatków okręgu, ich kontrola, rozpatrywanie odwołań od zarządzeń naczelnika okręgu. Podział na okręgi urzędowe w niemieckiej części Śląska przetrwał do 1945 roku, a rozwiązane zostały okólnikiem nr 145/45 Wojewody śląsko-dąbrowskiego z dnia 13.07.1945 roku. Okręgi urzędowe powiatu toszecko-gliwickiego zostały utworzone mocą wyżej wymienionej ordynacji w 1872 roku. Były to następujące okręgi: Bojków, Brynek, Byczna, Dzierżno, Kamieniec, Kotulin, Kotliszowice, Łabędy, Łubie, Przyszowice, Rudziniec, Sieroty, Słupsko, Sośnicowice, Szałsza, Szobiszowice, Świbie, Toszek, Trachy, Trynek, Tworóg, Wielowieś, Wojtowa Wieś. Niestety zachowały się jedynie akta okręgów urzędowych w Łabędach, Łubiu i Sośnicy.
[na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Wolanin, Gliwice 1978]
I. Sprawy organizacyjno-prawne: sprawy mianowania urzędników, odznaczenia, rozporządzenia w sprawach podatkowych, ubezpieczeń, 1875-1931, sygn. 1-4.
II. Sprawy policyjne: okólniki dot. agitacji politycznej, wydawania gazet, organizacji zebrań, działalność "Hitlerjugend", rozporządzenia w sprawie Cyganów, sprawy karne za nieprzestrzeganie przepisów policyjnych, 1875-1935, sygn. 15-56, 63-72;
III. Sprawy szkolne: wizytacje szkół, kary za opuszczanie szkoły, remonty szkół w Kopienicach, Jasionie i Łubiu, sprawy finansowe szkół, 1900-1928, sygn. 57-62, 73-75.
KM 29.06.1986, 0014-3

Amount of archival material

75

75

0

0.36

0.36

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.