Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Okręg Urzędowy Biskupice

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach
- brak danych - [1853] 1872-1927 [1936]
Amtsbezirk Biskupitz 1853 - 1871
1872 - 1927
1928 - 1936
- brak danych - tak
administracja specjalna - bezpieczeństwo publiczne niemiecki
inwentarz książkowy Yes 515 j.
Okręgi Urzędowe Amtsbezirk) zostały powołane na podstawie pruskiej ordynacji powiatowej z 13.12.1872 roku (Gesetzsammlung 1872, nr.41). Stanowiły one na terenie jednej lub kilku gmin czy obszarów dworskich organ wykonawczy podlegający staroście. Zarząd Okręgu Urzędowego (Amtsverwaltung) stanowili naczelnik Okręgu Urzędowego (Amtsvorsteher) i Wydział Okręgowy (Amtsausschus). Naczelnik okręgu urzędowego był mianowany przez nadprezydenta prowincji (Oberprasident) na wniosek sejmiku powiatowego, zaś władze zwierzchnią nad nim sprawowali: Wydział Powiatowy i Starosta jako przewodniczący wydziału powiatowego. Do kompetencji naczelnika należały sprawy policyjne w zakresie bezpieczeństwa, porządku publicznego, budownictwa i opieki społecznej. Wydział Okręgowy składał się z naczelników gmin i obszarów dworskich oraz ławników. Na czele Wydziału stał naczelnik okręgu urzędowego. Do kompetencji Wydziału należało zatwierdzanie wydatków okręgu, ich kontrola, rozpatrywanie odwołań od zarządzeń wydawanych przez naczelnika okręgu urzędowego. Taki stan przetrwał w niemieckiej części Śląska bez większych zmian do 1945 roku. Dopiero okólnikiem nr 14/45 z 13.07.1945 roku wojewoda śląsko-dąbrowski rozwiązał okręgi urzędowe. Okręgi urzędowe powiatu zabrzańskiego zostały utworzone mocą wyżej wymienionej ordynacji z 1872 roku. Były to następujące okręgi: Bielszowice, Biskupice, Bujaków, Paniówki, Makoszowy, Ruda, Zabrze, Zaborze. W 1905 roku z części Okręgu Urzędowego Makoszowy został utworzony Okręg Urzędowy Sośnica, który obejmował gminy Sośnice i Maciejów. Po podziale Śląska w 1922 roku w powiecie zabrzańskim pozostały 4 okręgi: Biskupice, Zabrze, Zaborze i Sośnica. Działały one do 1927 roku, tzn. do likwidacji powiatu. Wtedy to gminy byłego powiatu zostały włączone do miasta Zabrze, z wyjątkiem Sośnicy, która została przyłączona do Gliwic.
[na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Wolanin, Gliwice 1983]
I. Verfassung, Gesetzgebung, Organisation und allgemeine Verwaltung (sprawy organizacyjno-prawne): organizacja urzędu, organizacja urzędów gminnych, protokoły z posiedzeń, [1853] 1872-1926, sygn. 1-6.
II. Polizeiverwaltung (sprawy policyjne): zarządzenia policyjne, sprawy urzędnicze, karno-administracyjne, sprawy ruchu ludności, organizacji i stowarzyszeń, agitacji antypolskiej, plebiscytu, opieki społecznej, sprawy policji budowlanej i przemysłowej, sanitarnej, podatkowej, [1866] 1872-1927 [1928], sygn. 7-134.
III. Handel, Gewerbe, Bauwesen (sprawy rzemiosła, handlu, budowlane): sprawy rozbudowy kopalń i zakładów przemysłowych, budownictwo mieszkaniowe, plany budowlane, [1854] 1872-1927 [1936], sygn. 136-515.
KM 29.04.1986, 0014-3

Amount of archival material

515

515

0

7.20

7.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.