Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Okręg Urzędowy Zabrze

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach
- brak danych - [1776] 1872-1929
Amtsbezirk Zabrze 1776 - 1776
1872 - 1929
- brak danych - tak
administracja specjalna - bezpieczeństwo publiczne niemiecki
inwentarz książkowy Yes 192 j.
Okręgi Urzędowe (Amtsbezirk) zostały powołane na podstawie pruskiej ordynacji powiatowej z 13.12.1872 roku (Gesetzsammlung 1872, nr.41). Stanowiły one na terenie jednej lub kilku gmin czy obszarów dworskich organ wykonawczy podlegający staroście. Zarząd Okręgu Urzędowego (Amtsverwaltung) stanowili naczelnik Okręgu Urzędowego (Amtsvorsteher) i Wydział Okręgowy (Amtsausschuss). Naczelnik okręgu urzędowego był mianowany przez nadprezydenta prowincji (Oberpraesident) na wniosek sejmiku powiatowego, zaś władze zwierzchnią nad nim sprawowali: Wydział Powiatowy i Starosta jako przewodniczący wydziału powiatowego. Do kompetencji naczelnika należały sprawy policyjne w zakresie bezpieczeństwa, porządku publicznego, budownictwa i opieki społecznej. Wydział Okręgowy składał się z naczelników gmin i obszarów dworskich oraz ławników. Na czele Wydziału stał naczelnik okręgu urzędowego. Do kompetencji Wydziału należało zatwierdzanie wydatków okręgu, ich kontrola, rozpatrywanie odwołań od zarządzeń wydawanych przez naczelnika okręgu urzędowego. Taki stan przetrwał w niemieckiej części Śląska bez większych zmian do 1945 roku. Dopiero okólnikiem nr 14/45 z 13.07.1945 roku wojewoda śląsko-dąbrowski rozwiązał okręgi urzędowe. Okręgi urzędowe powiatu zabrzańskiego zostały utworzone mocą wyżej wymienionej ordynacji z 1872 roku. Były to następujące okręgi: Bielszowice, Biskupice, Bujaków, Paniówki, Makoszowy, Ruda, Zabrze, Zaborze. W 1905 roku z części Okręgu Urzędowego Makoszowy został utworzony Okręg Urzędowy Sośnica, który obejmował gminy Sośnice i Maciejów. Po podziale Śląska w 1922 roku w powiecie zabrzańskim pozostały 4 okręgi: Biskupice, Zabrze, Zaborze i Sośnica. Działały one do 1927 roku, tzn. do likwidacji powiatu. Wtedy to gminy byłego powiatu zostały włączone do miasta Zabrze, z wyjątkiem Sośnicy, która została przyłączona do Gliwic.
[na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Wolanin, Gliwice 1983]
I. Verfassung, Gesetzgebung, Organisation und allgemeine Verwaltung (sprawy organizacyjno-prawne): organizacja urzędu, protokoły z posiedzeń, 1896-1912, sygn. 1-4.
II. Kreis - Ordnung und Verwaltung, Komunalwesen (sprawy administracyjne, komunalne): sprawy urzędnicze, karno-administracyjne, opieki społecznej, więzienie, straż pożarna, 1877-1924, sygn. 5-20.
III. Polizei Verwaltung (sprawy policyjne): zarządzenia, instrukcje dla urzędników, policji, akta policji drogowej i wodnej, 1878-1916, sygn. 21-28.
IV. Handel, Gewerbe, Bauwesen (sprawy rzemiosła, handlu, budowlane): jarmarki, wyszynk, sprawy budownictwa przemysłowego, komunalnego, zał. plany, [1776] 1872-1927 [1928], sygn. 29-187.
V. Religion und Unterrichts Angelegenheiten (sprawy religijne i szkolne): sprawy szkolnictwa zawodowego, 1890-1924, sygn. 188-192.
KM 29.04.1986, 0014-3
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
15/49/0/4/136 [Akta dotyczące budownictwa i rozbudowy domów i pomieszczeń w obrębie dworca kolei w Zabrzu] 1909-1914 0
15/49/0/4/137 Betriebsanlagen des Eisenbahnfiskus=Bahnstrecken Gleiwitz-Poremba 1911-1914 0
15/49/0/4/138 [Akta dotyczące rozbudowy dworca i domów w obrębie dworca kolejowego w Zabrzu] 1923-1926 0
15/49/0/4/139 Acta Specialia Koksanstalt der Oberschlesische Eisenbahn 1873-1899 0
15/49/0/4/140 [Akta dotyczące zakładania kabli telegraficznych na terenie Zabrza – Urząd Poczt i Telegrafu] 1915-1918 0
15/49/0/4/141 Akten des Magistrats Hindenburg O/S betreffend Die Gemeinde Ziegelei 1922 0
15/49/0/4/142 Acta Specialia Brunnen-Amt Zabrze 1904-1910 0
15/49/0/4/143 [Akta dotyczące utrzymywania w czystości odpływów wód zanieczyszczonych – korespondencja władz] 1921-1922 0
15/49/0/4/144 Beuthener Wasser [dotyczące dróg prowadzących wzdłuż Bytomki] 1908-1921 0
15/49/0/4/145 Acta Specialia Amt Zabrze Kanalisation in Zabrze 1905-1912 0
15/49/0/4/146 Revision der Brunnen im Amtsbezirk Zabrze 1776-1904 0
15/49/0/4/147 Begehung des Wassertäufe III Ordnungs Amt Zabrze [dotyczące nadzoru nad wodami bieżącymi] 1914-1925 0
15/49/0/4/148 Acta Specialia Baumpflanzungen an Strassen und Wegen 1904-1908 0
15/49/0/4/149 Acta Specialia Anlegung und Ausbau von Strassen in Zabrze 1906-1912 0
15/49/0/4/150 Acta Specialia Bau des Gymnasiums in Zabrze 1901-1906 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Amount of archival material

192

192

0

4.80

4.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.