Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Okręg Urzędowy Zabrze

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach
- brak danych - [1776] 1872-1929
Amtsbezirk Zabrze 1776 - 1776
1872 - 1929
- brak danych - tak
administracja specjalna - bezpieczeństwo publiczne niemiecki
inwentarz książkowy Yes 192 j.
Okręgi Urzędowe (Amtsbezirk) zostały powołane na podstawie pruskiej ordynacji powiatowej z 13.12.1872 roku (Gesetzsammlung 1872, nr.41). Stanowiły one na terenie jednej lub kilku gmin czy obszarów dworskich organ wykonawczy podlegający staroście. Zarząd Okręgu Urzędowego (Amtsverwaltung) stanowili naczelnik Okręgu Urzędowego (Amtsvorsteher) i Wydział Okręgowy (Amtsausschuss). Naczelnik okręgu urzędowego był mianowany przez nadprezydenta prowincji (Oberpraesident) na wniosek sejmiku powiatowego, zaś władze zwierzchnią nad nim sprawowali: Wydział Powiatowy i Starosta jako przewodniczący wydziału powiatowego. Do kompetencji naczelnika należały sprawy policyjne w zakresie bezpieczeństwa, porządku publicznego, budownictwa i opieki społecznej. Wydział Okręgowy składał się z naczelników gmin i obszarów dworskich oraz ławników. Na czele Wydziału stał naczelnik okręgu urzędowego. Do kompetencji Wydziału należało zatwierdzanie wydatków okręgu, ich kontrola, rozpatrywanie odwołań od zarządzeń wydawanych przez naczelnika okręgu urzędowego. Taki stan przetrwał w niemieckiej części Śląska bez większych zmian do 1945 roku. Dopiero okólnikiem nr 14/45 z 13.07.1945 roku wojewoda śląsko-dąbrowski rozwiązał okręgi urzędowe. Okręgi urzędowe powiatu zabrzańskiego zostały utworzone mocą wyżej wymienionej ordynacji z 1872 roku. Były to następujące okręgi: Bielszowice, Biskupice, Bujaków, Paniówki, Makoszowy, Ruda, Zabrze, Zaborze. W 1905 roku z części Okręgu Urzędowego Makoszowy został utworzony Okręg Urzędowy Sośnica, który obejmował gminy Sośnice i Maciejów. Po podziale Śląska w 1922 roku w powiecie zabrzańskim pozostały 4 okręgi: Biskupice, Zabrze, Zaborze i Sośnica. Działały one do 1927 roku, tzn. do likwidacji powiatu. Wtedy to gminy byłego powiatu zostały włączone do miasta Zabrze, z wyjątkiem Sośnicy, która została przyłączona do Gliwic.
[na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Wolanin, Gliwice 1983]
I. Verfassung, Gesetzgebung, Organisation und allgemeine Verwaltung (sprawy organizacyjno-prawne): organizacja urzędu, protokoły z posiedzeń, 1896-1912, sygn. 1-4.
II. Kreis - Ordnung und Verwaltung, Komunalwesen (sprawy administracyjne, komunalne): sprawy urzędnicze, karno-administracyjne, opieki społecznej, więzienie, straż pożarna, 1877-1924, sygn. 5-20.
III. Polizei Verwaltung (sprawy policyjne): zarządzenia, instrukcje dla urzędników, policji, akta policji drogowej i wodnej, 1878-1916, sygn. 21-28.
IV. Handel, Gewerbe, Bauwesen (sprawy rzemiosła, handlu, budowlane): jarmarki, wyszynk, sprawy budownictwa przemysłowego, komunalnego, zał. plany, [1776] 1872-1927 [1928], sygn. 29-187.
V. Religion und Unterrichts Angelegenheiten (sprawy religijne i szkolne): sprawy szkolnictwa zawodowego, 1890-1924, sygn. 188-192.
KM 29.04.1986, 0014-3
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
15/49/0/4/61 Dampfkessel (Dampfturbine) Donnersmarckhϋtte 1917-1918 0
15/49/0/4/62 [Akta dotyczące przebudowy kotłów Nº 282 i 283-oraz próby dokonanych w tychże kotłach prze inż inspektora Donnersmarckhϋtte Zabrze] 1920 0
15/49/0/4/63 Nebenausfertigung der Genehmigungsurkunde fϋr die Donnersmarckhϋtte, Oberschlesischen Eisen und Kohlenwerke A.G. In hindenburg zum Betrieb des neuen Kesselhauses 1912-1921 0
15/49/0/4/64 [Akta dotyczące powiększenia kotłowni oraz urządzeń dmuchawkowych przy kotłach Donnersmarckhϋtte-Zabrze] 1921-1922 0
15/49/0/4/65 [Akta dotyczące ulepszeń przy rozpalaniu kotłów Nº 5689 i innych urządzeń w kotłowni w Donnersmarckhϋtte w Zabrzu] 1922 0
15/49/0/4/66 [Akta dotyczące budowy dwóch czerpaków (Laufkräne) dla Donnersmarckhϋtte w Zabrzu-również akta dotyczące opróżnienia placu należącego do firmy Löbiger w Katowicach-a znajdującego się przy ulicy Wodnej w Zabrzu, z którego bezprawnie korzystają furmani] 1918-1919 0
15/49/0/4/67 [Akta dotyczące powiększenia pomieszczenia na piece (Hochofenwerkstatt) w Donnersmarckhϋtte w Zabrzu] 1922 0
15/49/0/4/68 [Akta dotyczące budowy domu na pomieszczenie turbo-kompresora w Donnersmarckhϋtte w Zabrzu] 1919-1920 0
15/49/0/4/69 [Akta dotyczące budowy chłodni kominowej i urządzeń konstrukcyjnych Donnersmarckhϋtte Zabrze] 1920-1921 0
15/49/0/4/70 [Akta dotyczące wzmocnienia i podwyższenia konstrukcji dachowej na hali maszyn w Donnersmarckhϋtte Zabrze] 1921 0
15/49/0/4/71 [Akta dotyczące budowy fundamentu betonowego pod turbiną] 1920-1921 0
15/49/0/4/72 [Akta dotyczące budowy fundamentu i żelbetonu pow. 1500 KV Turbins obsługującego centralę elektryczną w Donnersmarckhϋtte w Zabrzu] 1921-1922 0
15/49/0/4/73 [Akta dotyczące rozbudowy i powiększenia hali fabrycznej przy centrali elektrycznej w Donnersmarckhϋtte w Zabrzu] 1920-1923 0
15/49/0/4/74 Pläne der Donnersmarckhϋtte [akta dotyczące budowy hali dla oczyszczalni gazu] 1914-1918 0
15/49/0/4/75 [Akta dotyczące budowy rozdzielni przy centrali elektrycznej w Donnersmarckhϋtte w Zabrzu] 1920-1923 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Amount of archival material

192

192

0

4.80

4.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.