Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gminna Rada Narodowa w Łabędach

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach
- brak danych - 1945-1953
- brak danych - 1945 - 1953
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes 23 j.
Gminne rady narodowe działały zgodnie z Ustawą o organizacji i zakresie działania rad narodowych z dnia 11.09.1944 roku (Dz. U. 1944, Nr 5, poz. 22) oraz dekretem PKWN o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego z 23.11.1944 roku (Dz. U. 1944, Nr 14).
Jako samorządowe organy uchwałodawcze gminne rady narodowe zajmowały się przede wszystkim planowaniem działalności publicznej. Uchwały gminne rady podejmowały na sesjach, a w okresie pomiędzy sesjami pracami rady kierowało prezydium, wybierane przez członków rady większością głosów. Organem wykonawczym rady był zarząd gminy, do kompetencji którego należała realizacja uchwał rady i prezydium oraz sprawowanie władzy administracyjno-porządkowej. Zarząd gminy składał się z wójta, podwójciego oraz trzech członków. Wójtowi podlegali sołtysi gromad oraz ich zastępcy.
Ustawą z 20.03.1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U. 1950, Nr 14) rady narodowe stały się jednolitymi organami władzy państwowej w terenie. Likwidacji uległy też zarządy gmin. Nowo powołane organa zarządzająco-wykonawcze w gminach otrzymały nazwy prezydium gminnej rady narodowej. Prezydia gminnych rad narodowych sprawowały na podległym terenie wszystkie funkcje wykonawcze władzy państwowej w ramach obowiązujących przepisów.
Gminne rady narodowe przestały istnieć z chwilą wprowadzenia w życie Ustawy z dnia 25.09.1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. 1954, nr 13, poz. 191).
[na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Wolanin, Gliwice 1963]
I. Referat Ogólno-Administracyjny: sprawy organizacyjne, sprawozdania, protokoły, wybory, 1945-1953, sygn. 1-18.
II. Referat Finansowy: analiza spraw rachunkowych, 1951, sygn. 19-20.
III. Referat Gospodarki Komunalnej: budowa mostu, dworca, 1947-1952, sygn. 21-22.
IV. Referat Rolny: instrukcje, zalecenia w sprawach rolnych, 1952, sygn. 23.
KM 25.05.1982, 0014-7 Kartoteka kwerendy: 1945-1950.

Amount of archival material

23

23

0

0.50

0.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.