Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gminna Rada Narodowa w Rudzińcu

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach
- brak danych - 1946-1954
- brak danych - 1946 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes 74 j.
Gminne rady narodowe działały zgodnie z Ustawą o organizacji i zakresie działania rad narodowych z dnia 11.09.1944 roku (Dz. U. 1944, Nr 5, poz. 22) oraz dekretem PKWN o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego z 23.11.1944 roku (Dz. U. 1944, Nr 14).
Jako samorządowe organy uchwałodawcze gminne rady narodowe zajmowały się przede wszystkim planowaniem działalności publicznej. Uchwały gminne rady podejmowały na sesjach, a w okresie pomiędzy sesjami pracami rady kierowało prezydium, wybierane przez członków rady większością głosów. Organem wykonawczym rady był zarząd gminy, do kompetencji którego należała realizacja uchwał rady i prezydium oraz sprawowanie władzy administracyjno-porządkowej. Zarząd gminy składał się z wójta, podwójciego oraz trzech członków. Wójtowi podlegali sołtysi gromad oraz ich zastępcy.
Ustawą z 20.03.1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U. 1950, Nr 14) rady narodowe stały się jednolitymi organami władzy państwowej w terenie. Likwidacji uległy też zarządy gmin. Nowo powołane organa zarządzająco-wykonawcze w gminach otrzymały nazwy prezydium gminnej rady narodowej. Prezydia gminnych rad narodowych sprawowały na podległym terenie wszystkie funkcje wykonawcze władzy państwowej w ramach obowiązujących przepisów.
Gminne rady narodowe przestały istnieć z chwilą wprowadzenia w życie Ustawy z dnia 25.09.1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. 1954, nr 13, poz. 191).
[na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Wolanin, Gliwice 1963]
I. Dział Ogólno-Organizacyjny: okólniki, zarządzenia, organizacja, kontrola, protokoły posiedzeń, 1947-1951, sygn. 1-31, 65-67.
II. Dział Finansowo-Budżetowy: budżety, 1945-1954, sygn. 32-46, 68-69.
III. Dział Administracji Społecznej: zarządzenia, protokoły komisji, 1946-1949, sygn. 47-53.
IV. Dział Administracji: sprawy spisu ludności, repatriacja, ruch ludności, 1946-1950, sygn. 54-56, 70-74.
KM 25.05.1982, 0014-7 Kartoteka kwerendy: Rady Narodowe 1945-1950.

Amount of archival material

74

74

0

0.55

0.55

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.