Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowy Inspektorat Szkolny w Zabrzu

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach
- brak danych - 1840-1939
Kreisschulinspektion Zabrze 1840 - 1939
- brak danych - tak
administracja specjalna - oświata polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes 70 j.
Podstawą działalności szkolnictwa na terenie zaboru pruskiego było powszechne prawo krajowe z 05. II 1794 roku, które obowiązywało przez cały okres pruski i później również nie uległo większym zmianom. Powiatowy Inspektorat Szkolny w Zabrzu (Kreissschulinspektion Zabrze) został powołany w 1874 roku po utworzeniu w 1873 roku powiatu zabrskiego z części powiatów bytomskiego i tarnogórskiego. Sprawował on nadzór nad szkolnictwem powszechnym poprzez wizytacje. Szkoły zobowiązane były nadsyłać inspektorom sprawozdania, protokoły z konferencji, dane statystyczne dotyczące ilości uczniów. Do kompetencji inspektorów należały również sprawy osobowe nauczycieli, zatwierdzanie programów nauczania. Inspektorat w Zabrzu działał do 1945 roku, z tym że do 1927 roku był to Inspektorat Powiatowy, natomiast od 1927 roku Inspektorat Miejski (Stadtschulrat), gdyż wówczas powiat uległ likwidacji, a gminy byłego powiatu zabrskiego zostały włączone do wydzielonego miasta Zabrze. Dla zespołu zachowano jednak nazwę Powiatowy Inspektorat Szkolny, ponieważ zaledwie 1 j. a. całkowicie jest z okresu po 1927 roku. Pozostałych kilka jednostek z okresu po 1927 roku zawiera jedynie pojedyncze pisma.
[na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Wolanin, Gliwice 1976]
1. Sprawy ogólno-organizacyjne: protokoły konferencje, wizytacje, statystyka szkolna, 1887-1935, sygn. 1-24.
2. Sprawy poszczególnych szkół podległych Inspektoratowi: wizytacje, plany lekcji, statystyka, 1840-1939, sygn. 25-70.
- brak danych -

Amount of archival material

70

70

0

1.10

1.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.