Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowy Radca Szkolny w Gliwicach III

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach
- brak danych - 1920-1940
Kreisschulrat Gleiwitz III 1920 - 1940
- brak danych - tak
administracja specjalna - oświata polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes 83 j.
System oświatowy w Niemczech po I wojnie światowej nie uległ zasadniczym zmianom w stosunku do okresu poprzedniego. Sprawę szkolnictwa regulowała ustawa z 28. IV 1920 roku, która wprowadzała 8-letni obowiązek szkolny. Nadzór pedagogiczno-dydaktyczny nad szkolnictwem powszechnym sprawował powiatowy inspektorat szkolny. Osobne zagadnienie na terenie Górnego Śląska stanowiło szkolnictwo mniejszościowe, do którego oprócz szkolnictwa polskiego należało również żydowskie. Polskie szkolnictwo na terenie Górnego Śląska zakładane było na podstawie przepisów Konwencji Genewskiej z 15. V 1922 roku obejmujący teren plebiscytowy oraz późniejszej ordynacji dot. uregulowania szkolnictwa dla mniejszości polskiej (Ordnung zur Regelung des Schulwesens fur die Polnische Minderheit) z 31. XII 1928 roku, na pozostałych obszarach rejencji opolskiej. Nadzór nad szkolnictwem mniejszościowym sprawował Radca ds. Szkolnictwa Mniejszościowego na Górnym Śląsku (Der Schulrat der Minderheitsschulen in Oberschlesien), którego obowiązki w 1932 roku przejął Powiatowy Radca Szkolny w Gliwicach (Kreisschulrat Gleiwitz III). Działał on do 1945 roku chociaż szkolnictwo polskie i żydowskie zostało zlikwidowane w latach 1938-1939.
[na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Wolanin, Gliwice 1976]
1. Sprawy ogólno-organizacyjne: okólniki, zarządzenia, statystyka szkolna, z lat 1920-1940, sygn. 1-24.
2. Sprawy szkół mniejszościowych: wizytacje szkół, wykazy uczniów, kursy języka polskiego, z lat 1924-1939, sygn. 24-51.
3. Akta osobowe nauczycieli, z lat 1925-1939, sygn. 52-83.
- brak danych -

Amount of archival material

83

83

0

0.50

0.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.