Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach
Previous archive Next archive
2146.67 - brak danych -
356.2 12
13600 876

- brak danych -

Zalążkiem obecnego gliwickiego oddziału Archiwum było Archiwum Miejskie (Stadtarchiv Gleiwitz), które mieściło się w gmachu staromiejskiego ratusza. Staraniem władz miejskich przebudowano w 1936 roku budynek dawnej ujeżdżalni pułku pruskich ułanów i przeniesiono do niego zbiory archiwalne. Był to pierwszy budynek zaadaptowany specjalnie dla potrzeb archiwalnych na pruskim Górnym Śląsku, ze specjalnymi regałami i pudłami archiwalnymi. Kierownikiem archiwum do 1945 roku był dr Oswald Völkel. Duża część z wyposażenia tego archiwum, w tym regały aktowe i biblioteczne, pudła archiwalne, szafki katalogowe i część umeblowania pracowni nadal służą archiwistom jak i użytkownikom. Same w sobie stanowią obiekty muzealne warte stosownej ochrony.
Już od marca 1945 roku Archiwum Miejskie rozpoczęło działalność jako komórka organizacyjna polskiego Zarządu Miejskiego Gliwic. W 1951 roku gliwickie Archiwum Miejskie zostało włączone do państwowej służby archiwalnej, podporządkowane wojewódzkiemu Archiwum w Katowicach. Zasięgiem terytorialnym obejmowało i nadal obejmuje miasta Gliwice i Zabrze oraz ziemski powiat gliwicki. Kierownikami gliwickiego archiwum byli od 1945 roku: dr Józef Opacki (1945-1946), Izydor Uniowski (1946-1953), Bronisława, de domo Pisarek, Spyrowa (1953-1955), Julia Mękicka (1955-1961), Alfred Sulik (1961-1963), Jerzy Jaros, p.o. kierownika (1963), Janina Wolanin (1963-2004). Aktualnie Oddziałem kieruje Bogusław Małusecki.

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
15/207/0 Zakład Badawczo - Projektowy "Energochem" w Gliwicach 1976-1996 0
15/349/0 Gminna Rada Narodowa w Pilchowicach 1977-1990 0
15/342/0 Spuścizna inż. Zygmunta Bujakowskiego 1977-2010 0
15/232/0 Zrzeszenie Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej i Przedsiębiorstw Gospodarki Żywnościowej w Katowicach 1982-1986 [1987] 0
15/239/0 Patriotyczny Ruch Ocalenia Narodowego Komitet Miejski w Knurowie 1982-1989 0
15/199/0 Związek Państwowych Gospodarstw Rolnych - Oddział Katowice 1987-1991 0
15/364/0 Mostostal-Export S.A. 1990-1993 0
15/374/0 Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Weteranów Walk o Niepodległość 1919-1956 im. gen. Stefana "Grota" Roweckiego Zarząd Główny w Gliwicach 1990-2013 0
15/380/0 Elektrociepłownia Zabrze S.A. w Zabrzu - depozyt w Archiwum Państwowym w Katowicach 1994-2011 0
15/381/0 Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe "RemEC" Sp. z o.o. w Zabrzu - depozyt w Archiwum Państwowym w Katowicach 1997-2004 0
15/338/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu gliwickiego 1998 0
15/242/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Zabrzu 2004 0
15/243/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Gliwicach 2004 0
15/244/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w powiecie gliwickim 2004 0
15/261/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów samorządowych w Zabrzu 2006 0
1 ... 20 21 22 23 24 25 26
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.