Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Pszczyńskie

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie
- brak danych - [1921] 1922-1939
- brak danych - 1921 - 1921
1922 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes 375 j.inw.
spis roboczy Yes 5 j.a.
Starostwo Pszczyńskie, jako urząd polskiej administracji rządowe, rozpoczęło swą działalność 29.06.1922 r. Starosta był reprezentantem rządu w terenie, szefem zespolonej administracji państwowej na terenie powiatu oraz przewodniczącym wydziału powiatowego. Działalność urzędu prowadzono w ramach referatów: ogólnego, bezpieczeństwa, administracyjnego, gospodarczego, wojskowego, karno-administracyjnego, opieki społecznej, sanitarnego, weterynaryjnego, spraw inwalidów wojennych, ochrony lasów i budowlanego. Z chwilą wybuchu II wojny światowej Starostwo Pszczyńskie przestało istnieć.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. J. Szczepańczyk, Pszczyna ]
Referat Ogólny 1922-1939: sprawy reprezentacyjne, kandydaci do Sejmu Śląskiego, wybory gminne, informacja o powiecie, organizacja Starostwa, sprawy burmistrzów, Wydziału Powiatowego, urzędników (sygn. 1-53); Referat Bezpieczeństwa [1921] 1922-1939: sprawy polityczne, bezpieczeństwa i porządku publicznego, obcokrajowców, sanitarno-porządkowe, weterynaryjno-porządkowe (sygn. 54-194); Referat Administracyjny 1922-1939: sprawy obywatelstwa, sprawy wyznaniowe, szkolne, spadkowe (sygn. 195-263); Referat Gospodarczy 1923-1939: zgłoszenia działalności handlowej i przemysłowej, wykazy gospodarstw rolnych, rybołówstwo, pszczelarstwo, hodowla bydła i koni, sprawy wodne, komunikacji, kontrola rynków zbytu (sygn. 264-332); Referat Wojskowy 1922-1937: zarządzenia w sprawie ćwiczeń wojskowych, konie, hodowla gołębi pocztowych, budowa schronów, stacja meteorologiczna (sygn. 333-341); Referat Opieki Społecznej 1922-1937: wsparcia, fundacje i subwencje, akcje charytatywne (sygn. 342-367); Urząd Ubezpieczeń 1922-1936: zakłady ubezpieczeń społecznych, kasy chorych (sygn. 368-375).
Dopływy 1926-1930: ewidencja ludności, rejstr psów, księga uposażeń nauczycieli (sygn. 2/1/1-4, 2/2/1).
KM 0014-4 23 X 1990; 0014-8 14 XII 1993; rysunki techniczne

Amount of archival material

380

375

0

3.16

3.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.