Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wydział Powiatowy w Pszczynie

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie
- brak danych - 1922-1939
- brak danych - 1922 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes 493 j.inw.
spis roboczy Yes 74 j.a.
Wydział Powiatowy działał na podstawie Ordynacji Powiatowej z dnia 13 XII 1872 o ustroju powiatowym oraz na podstawie zarządzenia z 19 III 1881 r. W zakres kompetencji Wydziału Powiatowego wchodziły sprawy: reprezentacyjne, wybory do sejmiku powiatowego i Wydziału Powiatowego, organizacja posiedzeń Sejmiku, Wydziału Powiatowego, komisji powiatowych, sprawy związane z nadzorem nad gminami i USC, statystyka ruchu ludności, sprawy budżetowo-finansowe, sprawy Śląskiego Funduszu Gospodarczego i Drogowego, obliczanie uposażeń, prowadzenie ksiąg kasowych, sprawozdanie z wykonania budżetu, sprawy kasy komunalnej i oddziału Opieki Społecznej, Powiatowego Zarządu Drogowego załatwiającego sprawy związane z techniczną i ekonomiczną administracją dróg państwowych.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac.I. Jagoda, Pszczyna 1953]
Zarządzenia wewnętrzne, rokowania polsko-niemieckie, akta dotyczące Ligi Samowystarczalności Gospodarczej w Tychach, Podlesiu i Chełmie Wielkim, umowy notarialne w sprawach gruntowych, drobnych gospodarstw rolnyc, naturalny ruch ludności, wykaz urzędów stanu cywilnego powiatu pszczyńskiego, obsada urzędów, subwencje dla gmin, przyznanie gminom charakteru miejskiego, sprawy oddłużenia gmin, sprawy obszarów dworskich, lustracje gmin, budżety, podatki komunalne, podział podatku dochodowego przedsiębiorstw, akta Urzędu Pośrednictwa Pracy, ewidencja stowarzyszeń charytatywnych, wykazy bezrobotnych, opieka nad kalekami, akcja pomocy doraźnej, rozliczenia z funduszu bezrobocia, zapomogi dla bezrobotnych i ubogich, akcja pomocy zimowej, artykuły żywnościowe i węgiel dla bezrobotnych, zbiórka na rzecz szkolnictwa polskiego za granicą, działalność gminnych Obywatelskich Komitetów Pomocy Zimowej Bezrobotnym, Powiatowy Zarząd Drogowy, sprawy elektryfikacji, budowy, przebudowy i konserwacji dróg, dzienniki budowy. Mapy

Amount of archival material

569

493

0

7.95

6.25

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.