Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wydział Powiatowy w Pszczynie

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie
- brak danych - 1922-1939
- brak danych - 1922 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes 493 j.inw.
spis roboczy Yes 74 j.a.
Wydział Powiatowy działał na podstawie Ordynacji Powiatowej z dnia 13 XII 1872 o ustroju powiatowym oraz na podstawie zarządzenia z 19 III 1881 r. W zakres kompetencji Wydziału Powiatowego wchodziły sprawy: reprezentacyjne, wybory do sejmiku powiatowego i Wydziału Powiatowego, organizacja posiedzeń Sejmiku, Wydziału Powiatowego, komisji powiatowych, sprawy związane z nadzorem nad gminami i USC, statystyka ruchu ludności, sprawy budżetowo-finansowe, sprawy Śląskiego Funduszu Gospodarczego i Drogowego, obliczanie uposażeń, prowadzenie ksiąg kasowych, sprawozdanie z wykonania budżetu, sprawy kasy komunalnej i oddziału Opieki Społecznej, Powiatowego Zarządu Drogowego załatwiającego sprawy związane z techniczną i ekonomiczną administracją dróg państwowych.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac.I. Jagoda, Pszczyna 1953]
Zarządzenia wewnętrzne, rokowania polsko-niemieckie, akta dotyczące Ligi Samowystarczalności Gospodarczej w Tychach, Podlesiu i Chełmie Wielkim, umowy notarialne w sprawach gruntowych, drobnych gospodarstw rolnyc, naturalny ruch ludności, wykaz urzędów stanu cywilnego powiatu pszczyńskiego, obsada urzędów, subwencje dla gmin, przyznanie gminom charakteru miejskiego, sprawy oddłużenia gmin, sprawy obszarów dworskich, lustracje gmin, budżety, podatki komunalne, podział podatku dochodowego przedsiębiorstw, akta Urzędu Pośrednictwa Pracy, ewidencja stowarzyszeń charytatywnych, wykazy bezrobotnych, opieka nad kalekami, akcja pomocy doraźnej, rozliczenia z funduszu bezrobocia, zapomogi dla bezrobotnych i ubogich, akcja pomocy zimowej, artykuły żywnościowe i węgiel dla bezrobotnych, zbiórka na rzecz szkolnictwa polskiego za granicą, działalność gminnych Obywatelskich Komitetów Pomocy Zimowej Bezrobotnym, Powiatowy Zarząd Drogowy, sprawy elektryfikacji, budowy, przebudowy i konserwacji dróg, dzienniki budowy. Mapy
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
17/4/0/-/511 Skoordynowanie działalności Komitetów Lokalnych Funduszy Pracy z akcją Obywatelskich Komitetów Zimowej Pomocy Bezrobotnym w zakresie pomocy bezrobotnym 1938 0
17/4/0/-/512 Sprawozdania likwidacyjne Pomocy Zimowej 1939 0
17/4/0/-/513 Okólnik w sprawie zamknięć rachunkowych akcji Zimowej Pomocy Bezrobotnym za 1938-1939 1939 0
17/4/0/-/514 Zbiór zapotrzebowań na pomoc doraźną dla bezrobotnych na V 1939 r. 1939 0
17/4/0/-/515 Raporty obrotu znaczkami za Pomoc Zimową za miesiąc kwiecień II partia 1939 0
17/4/0/-/516 Potwierdzenie odbioru znaczków na pomoc zimową II partia 1939 0
17/4/0/-/517 Dotacje na kolonie, obozy, dotyczy składania wniosków o pomoc na tworzenie podstaw samodzielnej egzystencji, kontrola inwentarza świetlic 1937-1939 0
17/4/0/-/518 Pomoc doraźna w naturze, instrukcje, korespondencja, sprawozdania 1931-1939 0
17/4/0/-/519 Akcja zatrudnienia bezrobotnych 1936-1939 0
17/4/0/-/520 Zażalenia i podania w sprawie opieki komitetowej, instrukcje w sprawie państwowej pomocy dla bezrobotnych robotników i pracowników umysłowych 1930-1938 0
17/4/0/-/521 Sprawozdania o pomocy doraźnej dla bezrobotnych 1937-1938 0
17/4/0/-/522 Pomoc doraźna w gotówce dla bezrobotnych, korespondencja 1935-1939 0
17/4/0/-/523 Ewidencja ruchu książeczek zasiłkowych 1939 0
17/4/0/-/524 Instrukcja w sprawie akcji cukrowo-kawowej prowadzonej z ramaienia Funduszu Pracy Warszawa 1933-1939 0
17/4/0/-/525 Społeczne Komitety Lokalne, organizacja dla opieki nad poborowymi, korespondencja dotycząca przekształcenia firmy Browary Książęce 1939 0
1 2 3 4 ... 34 35 36 37 38

Amount of archival material

569

493

0

7.95

6.25

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.