Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wydział Powiatowy w Pszczynie

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie
- brak danych - 1922-1939
- brak danych - 1922 - 1939
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes 493 j.inw.
spis roboczy Yes 74 j.a.
Wydział Powiatowy działał na podstawie Ordynacji Powiatowej z dnia 13 XII 1872 o ustroju powiatowym oraz na podstawie zarządzenia z 19 III 1881 r. W zakres kompetencji Wydziału Powiatowego wchodziły sprawy: reprezentacyjne, wybory do sejmiku powiatowego i Wydziału Powiatowego, organizacja posiedzeń Sejmiku, Wydziału Powiatowego, komisji powiatowych, sprawy związane z nadzorem nad gminami i USC, statystyka ruchu ludności, sprawy budżetowo-finansowe, sprawy Śląskiego Funduszu Gospodarczego i Drogowego, obliczanie uposażeń, prowadzenie ksiąg kasowych, sprawozdanie z wykonania budżetu, sprawy kasy komunalnej i oddziału Opieki Społecznej, Powiatowego Zarządu Drogowego załatwiającego sprawy związane z techniczną i ekonomiczną administracją dróg państwowych.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac.I. Jagoda, Pszczyna 1953]
Zarządzenia wewnętrzne, rokowania polsko-niemieckie, akta dotyczące Ligi Samowystarczalności Gospodarczej w Tychach, Podlesiu i Chełmie Wielkim, umowy notarialne w sprawach gruntowych, drobnych gospodarstw rolnyc, naturalny ruch ludności, wykaz urzędów stanu cywilnego powiatu pszczyńskiego, obsada urzędów, subwencje dla gmin, przyznanie gminom charakteru miejskiego, sprawy oddłużenia gmin, sprawy obszarów dworskich, lustracje gmin, budżety, podatki komunalne, podział podatku dochodowego przedsiębiorstw, akta Urzędu Pośrednictwa Pracy, ewidencja stowarzyszeń charytatywnych, wykazy bezrobotnych, opieka nad kalekami, akcja pomocy doraźnej, rozliczenia z funduszu bezrobocia, zapomogi dla bezrobotnych i ubogich, akcja pomocy zimowej, artykuły żywnościowe i węgiel dla bezrobotnych, zbiórka na rzecz szkolnictwa polskiego za granicą, działalność gminnych Obywatelskich Komitetów Pomocy Zimowej Bezrobotnym, Powiatowy Zarząd Drogowy, sprawy elektryfikacji, budowy, przebudowy i konserwacji dróg, dzienniki budowy. Mapy
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
17/4/0/-/556 Księga rozchodów budżetowych (utrzymanie szos powiatowych) na rok 1933/34 1933-1934 0
17/4/0/-/557 Księga wydatków budżetowych (utrzymanie szos powiatowych) na rok 1936/37 1936-1937 0
17/4/0/-/558 Księga rozchodów i dochodów budżetowych Szkoła Gospodarstwa Domowego i Ogrodnictwa Powiatowego w Starej Wsi na rok 1928/29 1928-1929 0
17/4/0/-/559 Księga rozchodów i dochodów budżetowych Szkoła Gospodarstwa Domowego i Ogrodnictwa Powiatowego w Starej Wsi na rok 1929/30 1929-1930 0
17/4/0/-/560 Księga rozchodów i dochodów budżetowych Szkoła Gospodarstwa Domowego i Ogrodnictwa Powiatowego w Starej Wsi na rok 1930/31 1930-1931 0
17/4/0/-/561 Księga rozchodów i dochodów budżetowych (Powiatowa Szkoła Gospodarstwa Domowego, Ogrodnictwo Powiatowe) na rok 1931/32 1931-1932 0
17/4/0/-/562 Księga rozchodów i dochodów budżetowych (Powiatowa Szkoła Gospodarstwa Domowego, Ogrodnictwo Powiatowe i Powiatowe Gospodarstwo Rolne) na rok 1932/33 1932-1933 0
17/4/0/-/563 Księga dochodów budżetowych (Ogrodnictwo Powiatowe i Powiatowe Gospodarstwo Rolne) na rok 1933/34 1933-1934 0
17/4/0/-/564 Księga rozchodów budżetowych (Ogrodnictwo Powiatowe i Powiatowe Gospodarstwo Rolne) na rok 1933/34 1933-1934 0
17/4/0/-/565 Księga rozchodów i dochodów budżetowych Ogrodnictwo Powiatowe i Powiatowe Gospodarstwo Rolne na rok 1935/36 1935-1936 0
17/4/0/-/566 Katalog główny Powiatowej Szkoły Gospodarstwa Domowego w Starej Wsi (arkusze ocen za lata 1927/28 do 1931/32) [1927-1932] 0
17/4/0/-/567 Księga inwentarzowa dział A 1928-1939 0
17/4/0/-/568 Spółka drenarska Rudołtowice 1927-1928 0
17/4/0/-/569 Projekt wstępny mostu w Mikołowie potok Jamma 1939 0
1 2 3 4 ... 17 18 19 20 21 ... 35 36 37 38

Amount of archival material

569

493

0

7.95

6.25

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.