Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Katastralny w Pszczynie

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie
- brak danych - 1865-1922 [1947]
Katasteramt Pless 1865 - 1922
1923 - 1947
- brak danych - tak
administracja specjalna - skarbowość niemiecki
spis zdawczo-odbiorczy Yes 3 j.a.
spis roboczy Yes 9 j.a.
inwentarz książkowy Yes 198 j.inw.
Kataster utworzono dla wymiaru podatków gruntowych. Powołany został ustawą z 21. V 1861 r. Przed wprowadzeniem urzędów katastralnych obowiązywały edykty finansowe z 1810r. i 1811 r. w sprawie podatków gruntowych, dalej ustawa z 1820 r. o uregulowaniu podatków oraz zarządzenie z 1850 r. Ustawa z 1861 r. obowiązywała na terenie monarchii pruskiej od 1.I.1861 r.
Podatek gruntowy dzieli się na właściwy podatek gruntowy opłacany z gruntów oraz na podatek budynkowy od budynków i do nich należących podwórek, których powierzchnia nie przekracza 1 morga. Księgi katastralne założono w urzędach katastralnych w 1865 r. Były to: księgi gruntowe i matrykuły. Nanoszono w nich poprawki związane ze zmianą stanu posiadania danego właściciela. W XX wieku zakładano nowe księgi katastralne na podstawie ścisłych pomiarów poszczególnych gruntów, wobec czego unieważniono stare księgi. Urząd Katastralny w Pszczynie podlegał Wydziałowi Skarbowemu w Pszczynie do wojny. Naczelnik urzędu skarbowego był przełożonym katastru. Zadaniem urzędu katastralnego było przeprowadzenie pomiarów w wypadku zmiany stanu posiadania danego właściciela na jego wniosek. Zmiany te zostały prowadzone do ksiąg katastralnych. Na podstawie nowych danych zmieniono podatek gruntowy.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. T. Włodarska, Pszczyna 1966]
Matrykuły okręgów gminnych i okręgów dworskich powiatu pszczyńskiego, wykazy imienne właścicieli nieruchomości oraz ich posesji 1865-1910 (sygn. 1-40), rejestry artykułów, wykazy parcel, określenie ich powierzchni, podatku gruntowego 1865-1920 (sygn. 41-71), rejestry podatków budynkowych 1895-1912 (sygn. 72-198).
Dopływ 1889-[1947]: księga posiadłości gruntowych dróg powiatowych, księgi zabudowań (sygn. 6/1/1-7), księgi katastralne Czarnuchowic, Zabrzega, Bierunia Starego (sygn. 6/2/1-3).
KM 0014-4 23 X 1990; mapy

Amount of archival material

210

198

0

2.38

1.90

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.