Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Okręg Urzędowy Bieruń Stary

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie
- brak danych - [1872] 1874-1939
- brak danych - 1872 - 1872
1874 - 1939
- brak danych - tak
administracja specjalna - bezpieczeństwo publiczne polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes 87 j.inw.
Okręgi Urzędowe /Amtsbezirke/ zostały powołane na podstawie pruskiej ordynacji powiatowej z 13. XIII 1872 r. (Kreisordnung vom 3 Dezember 1872, Gesetzsammlung Jg 1872 Nr 41 S 661) w brzmieniu ustawy o przeprowadzeniu nowelizacji z 19 III 1881 (Gesetzsammlung Jg. 1881 Nr 12 s. 179). Na mocy tej ustawy zniesione zostały uprawnienia policyjne właścicieli majątków ziemskich (Gutsherrliche Polizeigewelt). Właściwą miejscową władzę policyjną na wsi sprawowaną w imieniu króla, stanowiły odtąd zarządy okręgów urzędowych, które równocześnie spełniały pewne funkcje komunalne. Organami zarządu okręgu urzędowego (Amtsverwaltung) był naczelnik okręgu urzędowego (Amtsvorsteher) i Wydział Okręgowy (Amtsausschuss). Naczelnika okręgu mianował nadprezydent (Oberpräsident) na wniosek sejmiku powiatowego. Do kompetencji naczelnika okręgu urzędowego należały sprawy policyjne, w szczególności porządkowe i bezpieczeństwa publicznego, obyczajowe, zdrowia, drogowe, wodne, rolne, leśne, przemysłowe, budowlane, straży pożarnej, opieki społecznej, czeladzi i inne. Naczelnik okręgu miał prawo wydawać zarządzenia karne za zgodą wydziału okręgowego oraz wymierzać kary wg przepisów ustawy o policji z 14 V 1852 (Gesetzsamm) Jg. 1852 s. 245. Właściwą instancją nadrzędną naczelnika okręgu urzędowego był wydział powiatowy i starosta jako przewodniczący wydziału powiatowego. Koszty utrzymania okręgu urzędowego pokrywane były z wyznaczonego funduszu państwowego, z pobieranych kar pieniężnych, brakujące sumy pokrywały gminy należące do danego okręgu. Przedstawiony wyżej stan prawny pozostał w mocy również w okresie polskim w latach 1922-1939. Po zakończeniu wojny w 1945 okręgi urzędowe funkcjonowały do lipca 1945 r. kiedy zostały rozwiązane Zarządzeniem Wojewody Śląsko-Dąbrowskiego z dnia 13 VII 1945 (Okólnik Nr 145/45/1/).
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. B. Spyra, Pszczyna 1972]
Organizacja urzędu, zarządzenia, instrukcje, nadzór nad obcokrajowcami, opieka społeczna, prasa i biblioteki, policja obyczajowa, sanitarna, straż pożarna, klęski żywiołowe, rybołówstwo i łowiectwo, rzemiosło i handel, policja porządkowa, sprawy obywatelstwa, ubezpieczenia, zezwolenia na urządzenie imprez, rolnictwo. KM 0014-8 25 XI 1976

Amount of archival material

87

87

0

0.60

0.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.