Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Opocznie

Archiwum Państwowe w Kielcach
- brak danych - 1826-1874
- brak danych - 1826 - 1874
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Równolegle z przepisami dotyczącymi wyznań chrześcijańskich pojawiają się przepisy o aktach stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich. W 1825 roku dnia 2 czerwca dekretem cara Aleksandra I powołano Komitet do spraw żydowskich W myśl tego dekretu księża katoliccy mieli pełnić obowiązki urzędników stanu cywilnego dla osób wyznań niechrześcijańskich. 3 listopada 1825 roku Rada Administracyjna Królestwa Polskiego wydała przepisy, na mocy których prowadzenie ksiąg dla tych wyznań powierzone zostało burmistrzom lub osobom wyznaczonym przez Komisję Wyznań. 7 września 1830 roku do prowadzenia ksiąg dla wyznania mojżeszowego powołano rabinów. Akta były wpisywane do oprawnej księgi zakupionej z funduszu dozoru bożniczego, a opatrzonej pieczęciami burmistrza lub urzędnika stanu cywilnego. Obowiązkiem rabina było wpisywanie do księgi aktów urodzeń, małżeństw i zgonów według określonych form. Po dokonaniu wpisu rabin miał obowiązek okazać ksiegę urzędnikowi stanu cywilnego. Księgi stanu cywilnego dla wyznania mojżeszowego funkcjonowały do wybuchu II wojny światowej.
W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu
księgi UMZ i zapowiedzi sygn 1, księgi urodzeń sygn 2, 7, 17, 26, 30, 35 , 40, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 81, 85, 86, 89, 93,97, 101, 105, 107, 110, 111, 131, księgi małżeństw sygn 3, 15, 20, 27, 31, 36, 41, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74, 78 73, 77, 82, 87, 90, 102, 112, 116, 119, 122, 125, 128, 132, księgi zgonów sygn 4, 16, 21, 28 , 32, 37, 51, 55, 59, 63, 67, 71, 75, 79, 83, 91,95,99, 103,106,109, 113, 117, 120,123, 126, 129, 133księgi UMZ sygn 5-6, 8-14, 18-19, 22-25, 29, 43, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96,100 104, 107, 110, 114, 115, 118, 121, 124, 127, 130, allegata sygn 1a, 3a, 6a, 8a-14a, 18a-19a, 22a-24a, 27a, 29a, 33a-34a, 38a, 41a, 43a-44a, 50a, 52a, 56a, 60a, 64a, 68a, 72a, 76a, 84a, 92a, 99a-100a, 104a, 107a, 110, 114a, 116a, 119a, 122a, 125a, 128a, 132a, - brak danych -

Amount of archival material

179

179

0

2.48

2.48

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.