Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Polski Związek Zachodni Zarząd Obwodu w Koszalinie

Archiwum Państwowe w Koszalinie
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - - polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Polski Związek Zachodni Zarząd Obwodu w Koszalinie powstał 5 września 1945 roku. Organizatorem Obwodu Koszalińskiego był Zarząd Okręgu Polskiego Związku Zachodniego z siedzibą w Koszalinie. Zarząd Okręgu i Zarząd Obwodu mieściły się w Koszalinie. W lutym 1946 roku Urząd Wojewódzki przeniósł się z Koszalina do Szczecina, a wraz z nim Zarząd Okręgu. Koszalin stał się odtąd siedzibą władz obwodowych. Obwodem kierował zarząd pochodzacy z wyboru. W skład zarządu wchodzili: prezes, zastępca prezesa, sekretarz, skarbnik oraz członkowie. Organem wykonawczym Zarządu Obwodu było biuro, którym kierował sekretarz Obwodu. Najniższymi komórkami organizacyjnymi Zarządu Obwodu były Koła. Akta o sygn. 1-5 z lat 1945-1949 zawierają między innymi: statuty i regulamin Polskiego Związku Zachodniego, materiały dotyczące rejestracji Związku jako stowarzyszenia, regulaminy funduszu zapomogowego oraz zasiłku chorobowego i pogrzebowego, okólniki i instrukcje finansowe, deklaracje członków, sprawy osobowe - w tym podania o pracę wraz z załącznikami;
W teczkach o sygn. 6-14 zgromadzono materiał archiwalny datowany na lata 1945-1950, który ukazuje działalność społeczną, polityczną, gospodarczą i kulturalną Polskiego Związku Zachodniego w Koszalinie. Sa tu między innymi: informacje z działalności organów uchwałodawczych i wykonawczych stowarzyszenia, udzielania pomocy rzeczowej i finansowej członkom stowarzyszenia i ich rodzinom, korespondencja w sprawie funkcjonowania kultury i oświaty w Koszalinie, akta ukazujące współpracę z władzami państwowymi, partiami czy też radami narodowymi.
- brak danych -
Units in the collection::
Reference code Title Dates Number of scans
26/11/0/-/1 [Statuty Polskiego Związku Zachodniego] 1948-1948 0
26/11/0/-/2 [Korespondencja dot. spraw organizacyjno-finansowych Polskiego Związku Zachodniego w Koszalinie] 1946-1949 0
26/11/0/-/3 [Deklaracje i wykazy członków Polskiego Związku Zachodniego Obwód Koszalin oraz korespondencja w sprawie zakładania nowych kół PZZ] 1945-1948 0
26/11/0/-/4 [Wykaz członków PZZ] 1945-1947 0
26/11/0/-/5 [Akta personalne pracowników Zarządu Obwodu Polskiego Związku Zachodniego w Koszalinie] 1946-1949 0
26/11/0/-/6 [Sprawozdania z działalności oraz protokoły z zebrań walnych i zebrań Zarządu Obwodu Polskiego Związku Zachodniego] 1945-1946 0
26/11/0/-/7 [Korespondencja dot. przejmowania przez Polski Związek Zachodni - Zarząd Obwodu w Koszalinie nieruchomości przy ul. Zwycięstwa 111 [siedziba Zarządu] 1945-1949 0
26/11/0/-/8 [Korespondencja dot. działalności kulturalno-oświatowej, naukowej i rozrywkowej Polskiego Związku Zachodniego] 1946-1949 0
26/11/0/-/9 [Korespondencja dot. udzielania pomocy członkom PZZ i ich rodzinom oraz autochtonom i reemigrantom] 1946-1948 0
26/11/0/-/10 [Korespondencja dot. współpracy Polskiego Związku Zachodniego w Koszalinie z władzami państwowymi i samorządowymi, radami narodowymi oraz innymi organizacjami i związkami] 1945-1949 0
26/11/0/-/11 [Korespondencja dot. udziału Polskiego Związku Zachodniego - Obwodu Koszalin w akcji propagandowej z okazji: 1. Funduszu Społecznego dla Ziem Odzyskanych i Daniny Narodowej; 2. Referendum Ludowego; 3. Traktatu pokojowego z Niemcami; 4. Wyborów do Sejmu] 1946-1947 0
26/11/0/-/12 [Korespondencja dot. udziału Polskiego Związku Zachodniego w akcji: 1. Weryfikacji autochtonów; 2. Wysiedlania Niemców i wykrywania volksdeutschów; 3. Repatriacji dzieci niemieckich; 4. Spolszczania imion dzieci polskich] 1946-1949 0
26/11/0/-/13 [Korespondencja dot. udziału Polskiego Związku Zachodniego Obwód Koszalin w akcji organizowania: 1. Tygodni Ziem Zachodnich; 2. Kongresów Polaków Autochtonów w Szczecinie i Warszawie; 3. Uroczystości związanych z obchodami różnych rocznic; 4. Zjazdów obwodowych i okręgowych PZZ i Wystawy Ziem Odzyskanych we Wrocławiu] 1946-1948 0
26/11/0/-/14 Karta uczestnictwa Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Zachodniego i Zjazdu Zjednoczeniowego Polskiego Związku Zachodniego i Ligi Morskiej 1950-1950 0

Amount of archival material

14

14

0

0.10

0.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.