Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komenda Wojewódzka Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Koszalinie

Archiwum Państwowe w Koszalinie
- brak danych - 1950-1956
- brak danych - 1950 - 1956
- brak danych - tak
wojsko i organizacje paramilitarne - organizacje paramilitarne polski
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Komenda Wojewódzka Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Koszalinie powstała 29 lipca 1950 roku. Swoją siedzibę miała w Koszalinie. Nowa placówka przejęła od komendy szczecińskiej 12 komend powiatowych. We wrześniu 1950 roku struktura organizacji wewnętrznej Komendy Wojewódzkiej obejmowała: 1. Kancelarię Ogólną, 2. Wydział Ogólno-Organizacyjny, 3. Wydział Personalny, 4. Wydział Polityczno-Wychowawczy, 5. Wydział Werbunkowy, 6. Wydział Wyszkolenia, 7. Wydział Kwatermistrzowski. Struktura wewnętrzna Komendy często ulegała zmianie. W 1952 roku składała się już z 15 komórek organizacyjnych, które tworzyły wydziały i sekcje. W latach następnych ich liczba w zależności od potrzeb ulegała powiększeniu lub pomniejszeniu. Komendzie Wojewódzkiej podlegały terenowe komendy niższych stopni tj. komendy powiatowe i komendy gminne. Do października 1954 roku działało 12 komend powiatowych w następujących miastach: 1. Białogard, 2. Bytów, 3. Człuchów, 4. Drawsko Pomorskie, 5. Kołobrzeg, 6. Koszalin, 7. Miastko, 8. Sławno, 9. Słupsk, 10. Szczecinek, 11. Wałcz, 12. Złotów. 1 października 1954 roku rozpoczęła działalność Komenda Powiatowa w Świdwinie, co wiązało się z powołaniem powiatu świdwińskiego. Niższe jednostki organizacyjne - komendy gminne - funkcjonowały w miejscowościach, które były siedzibą władz gminnych. Komendy gminne dzieliły się na na komendy gmin miejskich i komendy gmin wiejskich. W 1952 roku na terenie wojwództwa koszalińskiegi istniało 126 komend gmin wiejskich i 18 miejskich.
Zadania komendy wojewódzkiej obejmowały: 1. organizowanie młodzieży podlegającej obowiązkowi powszechnego przysposobienia zawodowego, wojskowego i wychowania fizycznego, 2. nawiązywanie wpółpracy z władzami i urzędami oraz organizacjami i stowarzyszeniami młodzieżowymi, 3. kierowanie podległymi komendami, 4. kierowanie ewidencją i rejestracją młodzieży, 5. organizowanie i kierowanie działalnością brygad.
Jesienią 1955 roku Urząd Rady Ministrów podjął uchwałę o likwidacji organizacji. Prace likwidacyjne na terenie województwa koszalińskiego trwały od listopada 1955 roku do marca 1956 roku.
Na zespół archiwalny o nazwie Komenda Wojewódzka Organizacji "Służba Polsce" w Koszalinie składają się materiały archiwalne:
Teczki o sygn. 1-5; 5 j.a.; z lat 1951-1955 - zawierają rozkazy, zarządzenia i wytyczne komendantów wojewódzkich, dotyczą one działalności wychowawczej, odpraw, szkoleń, seminariów, narad, działalności kulturalno-oświatowej, sportowej, werbunku do szkół, szkolenia wojskowego,
Teczki o sygn. 6-13; 8 j.a.; z lat 1950-1955 - rozkazy dzienne, sprawy organizacyjne, podziały czynności, dyżury, szkolenia, odprawy, kursy, organizowanie brygad, awanse, nagradzanie, przeniesienia pracowników,
Teczki o sygn. 14-25; 12 j.a.; z lat 1951-1956 - protokóły zdawczo-odbiorcze, protokóły kontroli, materiały z posiedzeń kolektywu, sprawozdania komendy wojewódzkej i komend powiatowych, skargi i zażalenia, rozkazy, zarządzenia i wytyczne w sprawie likwidacji Komendy Wojewódzkiej w Koszalinie, własne plany pracy,
Teczki o sygn. 26-32; 7 j.a.; z lat 1951-1955 - sprawy personalne, wykazy pracowników, bilanse, działalność Komisji Selekcyjno-Lekarskiej, kontrola gospodarki sprzętem uzbrojeniowym, remonty, sprawozdania z przeprowadzonych szkoleń, sprawozdania z kursów motorowych,
Teczki o sygn. 33-35; 3 j.a.; z 1952 roku - są to akta brygad zachowane w formie rozkazów dziennych, stan liczebny brygad, sprawy organizacyjne, szkolenie, awanse i zwolnienia junaków,
Teczki o sygn. 36-48; 13 j.a.; z lat 1951-1955 - to akta komend powiatowych z Białogardu, Bytowa, Człuchowa, Drawska Pomorskiego, Kołobrzegu, Koszalina, Miastka, Sławna, Słupska, Świdwina, Szczecinka, Wałcza i Złotowa zawierające plany pracy, sprawozdania, rozkazy dzienne, czyny społeczne, werbunek do brygad, plany szkoleń, protokóły z narad,
Teczka o sygn. 49-54; 6 j.a.; z lat 1950-1955 - zatrudnienie, etaty, sprawozdania personalne, wypadki nadzwyczajne, meldunki i zestawienia, posiedzenia kolektywu, protokóły z odpraw szkoleniowych, sprawozdania sytuacyjne.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
26/22/0/-/1 Rozkazy, zarządzenia i wytyczne Komendanta Wojewódzkiego 1951 0
26/22/0/-/2 Rozkazy, zarządzenia i wytyczne Komendanta Wojewódzkiego 1952 0
26/22/0/-/3 Rozkazy, zarządzenia i wytyczne Komendanta Wojewódzkiego 1953 0
26/22/0/-/4 Rozkazy, zarządzenia i wytyczne Komendanta Wojewódzkiego 1954 0
26/22/0/-/5 Rozkazy, zarządzenia i wytyczne Komendanta Wojewódzkiego 1955 0
26/22/0/-/6 [Rozkazy dzienne Komendy Wojewódzkiej w sprawach organizacyjnych, personalnych oraz działalności podstawowej] 1950 0
26/22/0/-/7 [Rozkazy dzienne Komendy Wojewódzkiej w sprawach organizacyjnych, personalnych oraz działalności podstawowej] 1951 0
26/22/0/-/8 [Rozkazy dzienne Komendy Wojewódzkiej w sprawach organizacyjnych, personalnych oraz działalności podstawowej] 1952 0
26/22/0/-/9 [Rozkazy dzienne Komendy Wojewódzkiej w sprawach organizacyjnych, personalnych oraz działalności podstawowej] 1953 0
26/22/0/-/10 [Rozkazy dzienne Komendy Wojewódzkiej w sprawach organizacyjnych, personalnych oraz działalności podstawowej] 1953-1954 0
26/22/0/-/11 [Rozkazy dzienne Komendy Wojewódzkiej w sprawach organizacyjnych, personalnych oraz działalności podstawowej]. Tom I 1954 0
26/22/0/-/12 [Rozkazy dzienne Komendy Wojewódzkiej w sprawach organizacyjnych, personalnych oraz działalności podstawowej]. Tom II 1954 0
26/22/0/-/13 [Rozkazy dzienne Komendy Wojewódzkiej w sprawach organizacyjnych, personalnych oraz działalności podstawowej] 1955 0
26/22/0/-/14 [Protokoły zdawczo-odbiorcze wraz załącznikami, sporządzane z okazji zmian na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego oraz kierowników wydziałów] 1952-1955 0
26/22/0/-/15 [Protokoły z kontroli przeprowadzonych w Komendzie Wojewódzkiej przez Komendę Główną oraz korespondencja i sprawozdania Komendy Wojewódzkiej z wykonania zaleceń pokontrolnych] 1952-1955 0
1 2 3 4

Amount of archival material

54

54

0

0.58

0.58

0.00

Amount of non-archival material

85

1.20

1950-1956

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.