Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Białogardzie

Archiwum Państwowe w Koszalinie
- brak danych - 1946-1949
- brak danych - 1946 - 1949
- brak danych - tak
instytucje ochrony zdrowia i opieki społecznej - - polski
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zarządzeniem Kierownika Resortu Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia przy Polskim Komitetcie Wyzwolenia Narodowego z dnia 7 grudnia 1944 r. powstał podmiot o nazwie Centralny Komitet Opieki Społecznej. W dniu 11 listopada 1946 r. powołano na posiedzenieniu organizacyjnym Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Białogardzie. Do zadań instytucji należało objęcie opieką obywateli pomocą rzeczową i finansową. Na czele placówki stanął zarząd (o rocznym czasie trwania kadencji), w skład którego wchodzili: 1. przewodniczący, 2. zastępca przewodniczącego, 3. siedmiu członków zarządu i 4. ośmiu zastępców członków. Zmiana osobowa zarządu dokonywała się poprzez typowanie kandydatów do nowego zarządu, a następnie zatwierdzenie ich przez Wojewódzki Komitet Opieki Społecznej w Szczecinie. Stałym organem wykonawczym Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej było biuro, w skład którego wchodził kierownik, sekretarka, księgowy oraz siły pomocnicze. Wynagrodzenie za pracę otrzymywał jedynie personel biura, pozostałe osoby wykonywały swoją pracę społecznie. Terenem działalności Komitetu był powiat białogardzki, zaś do zadań należało organizowanie Komitetów Opieki Społecznej przy zarządach miejskich i zarządach gminnych, a następnie koordynowanie ich pracy, co doprowadziło do utworzenia w 1947 r. Komitetów w Brzeźnie, Połczynie-Zdroju, Rąbinie, Sadkowie, Świdwinie i Tychowie. Organizacja pomocy potrzebującym sprowadzała się najczęściej do przeprowadzenia zbiórek ulicznych i kwest w postaci środków pieniężnych i rzeczowych, a także pomoc w zdobyciu zawodu i stworzenia potrzebującycm możliwości zarobkowania. W 1949 r. mocą zarządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej rozpoczęto likwidację Komitetów Opieki Społecznej w kraju, co wyraziło się ukonstytuowaniem 8 kwietnia 1949 r. Powiatowej Komisji Likwidacyjnej przy wszystkich Komitetach Opieki z powiatu białogardzkiego, a następnie likwidacją Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej w Białogardzie. Na zespół archiwalny o nazwie Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Bialogardzie składają się akta:
sygn. 1; 1 j.a.; z lat 1946-1949 - protokóły z posiedzeń Zarządu Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej,
sygn. 2; 1 j.a.; z lat 1947-1948 - protokoły z wizytacji przeprowadzonych w kołach terenowych przez Powiatowy Komitet Opieki Społecznej oraz przeprowadzonych w Powiatowym Komitecie Opieki Społecznej przez Wojewódzki Komitet Opieki Społecznej w Szczecinie i Komisję Kontroli Społecznej przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Białogardzie,
sygn. 3; 1 j.a.; z lat 1946-1949 - korespondencja ze Starostwem Powiatowym w Białogardzie oraz Wojewódzkim Komitetem Opieki Społecznej w Szczecinie, sprawozdania z działalności Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej i gminnych Komitetów Opieki Społecznej, protokoły z prac Powiatowego Komitetu Akcji Pomocy Zimowej,
sygn. 4; 1 j.a. z 1947 roku - sprawozdania z rozdziału odzieży wśród podopiecznych i pracowników Komitetu Powiatowego oraz pokwitowania odbioru odzieży,
sygn. 5; 1 j.a. z lat 1947-1948 - kwartalne preliminarze budżetowe,
sygn. 6; 1 j.a. z 1949 roku - akta dotyczące likwidacji Komitetów Opieki Społecznej w Białogardzie i Komitetów Gminnych i Miejskich w powiecie białogardzkim, protokoły z Powiatowej Komisji Likwidacyjnej, spisy zdawczo-odbiorcze mienia,
sygn. 7; 1 j.a. - akta personalne pracowników etatowych Komitetów Opieki Społecznej w Białogardzie i z jednostek terenowych.
- brak danych -

Amount of archival material

7

7

0

0.04

0.04

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.