^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Protokóły sesji Miejskiej Rady Narodowej nr I - XI

Archiwum Państwowe w Koszalinie
dokumentacja aktowa 13
- brak danych -
1962

1962 - 1962
polski
M.in.: sprawozdanie z działalności Ośrodka Zdrowia w Karlinie za II półrocze 1961 r., interrpelacje radnych, sprawy melioracyjne, sprawozdanie z wykonania budżetu za 1961 rok, sprawozdanie kierownika Szkoły Podstawowej w Karlinie z wyników nauczania w roku szkolnym 1961/1962, sprawozdanie z działalności Posterunku Milicji Obywatelskiej w Karlinie za I półrocze 1962 r., informacja o działalności handlu i zaopatrzenia w Karlinie, sprawozdanie z wykonania budżetu za okres trzech kwartałów 1962 r.
0122 5
wiązane maszynopis rękopis
dobry
- brak danych - 191
A4 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

Bąkowski Władysław -

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Karlino -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

bezpieczeństwo i porządek publiczny k.105, 106
budżet i jego realizacja za 1961 rok k. 44 - 53
działalność komisji stałych -
działalność prezydium -
handel -
interpelacje radnych -
oświata k. 84 - 92
protokóly sesji Miejskiej Rady Narodowej -
uchwały -
zaopatrzenie -
zdrowie -

Javascript support needed to browse indexes

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.