^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Protokóły sesji Miejskiej Rady Narodowej nr I - X

Archiwum Państwowe w Koszalinie
dokumentacja aktowa 14
- brak danych -
1963

1963 - 1963
polski
M.in..: informacja Prezydium MRN o gospodarce w przedsiębiorstwach niepodporządkowanych radzie, informacja o zbiórce na Społeczny Fundusz Budowy Szkół, analiza z wykonania budżetu za 1962 rok , interpelacje radnych, sprawy rolne, sprawozdanie z działalności Posterunku Milicji Obywatelskiej za I kwartał 1963 r., informacja z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Karlinie, analiza bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie miasta, sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za I półrocze 1963 r., budżet na 1964 rok, sprawozdanie Zarządu Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" za okres 1961 - wrzesień 1963 r.
0122 6
wiązane maszynopis
dobry
- brak danych - 241
A4 Tak
brak mikrofilmu
Brak sprawozdania Kierownika Szkoły Podstawowej w Karlinie z wyników nauczania i wychowania w roku szkolnym 1962/1963
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

Bąkowski Władysław -
Dobrowolski Marian -
Dura Jan -

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Karlino -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

bezpieczeństwo i porządek publiczny k. 105 - 109
budżet i jego realizacja za 1962 rok k. 38 - 63
budżet na 1964 rok -
gospodarka kominalna i mieszkaniowa k. 175 - 189
interpelacje radnych -
protokóly sesji Miejskiej Rady Narodowej -
rolnictwo -
Społeczny Fundusz Budowy Szkół -
straż pożarna -
uchwały -
zaopatrzenie -

Javascript support needed to browse indexes

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.