^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Protokóły sesji Miejskiej Rady Narodowej nr XI, I - X

Archiwum Państwowe w Koszalinie
dokumentacja aktowa 15
- brak danych -
1963-1964

1963 - 1964
polski
M.in. sprawozdanie z działalności Posterunku Milicji Obywatelskie jw Karlinie za 1963 rok, sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Karlinie za 1963 rok, analiza z wykonania budżetu za 1963 rok, sprawozdanie z działalności Ośrodka Zdrowia w Karlinie za okres od stycznia 1963 r. do marca 1964 r., obowiązkowe dostawy, sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karlinie, sprawozdanie z pracy Szkoły Podstawowej w Karlinie za rok szkolny 1963/1964, plan budżetu na 1965 rok, sprawozdanie Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska"za okres trzech kwartałów 1964 roku
0122 8
wiązane maszynopis
dobry
- brak danych - 260
A4 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

Bąkowski Władysław -
Łozowski Wacław -

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Karlino -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

bezpieczeństwo i porządek publiczny -
budżet i jego realizacja za 1963 rok -
cmentarnictwo -
gospodarka kominalna i mieszkaniowa -
gospodarstwa podupadłe -
handel -
interpelacje radnych -
obowiązkowe dostawy -
oświata k. 159 - 163
protokóly sesji Miejskiej Rady Narodowej -
rolnictwo -
uchwały -
zaopatrzenie -
zdrowie -

Javascript support needed to browse indexes

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.