^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Protokóły sesji Miejskiej Rady Narodowej nr II - XII

Archiwum Państwowe w Koszalinie
dokumentacja aktowa 6
- brak danych -
1955

1955 - 1955
polski
M.in.: sprawozdanie opisowe Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska"w Karlinie z zaopatrzenia rolników w nawozy sztuczne, akcja wiosenno - siewna, obowiązkowe dostawy, plan gospodarczy i budżet na 1955 rok, akcja żniwno-omłotowa, eksploatacja torfu, sprawozdanie Zarządu Budynków Mieszkalnych z przebiegu kapitalnych remontów,sprawozdanie z działalności świetlicy i biblioteki miejskiej w Karlinie za 1955 rok w zakresie kultury i oświaty, rozwój hodowli
- brak danych - 6
poszyt maszynopis rękopis
dobry
- brak danych - 156
A4 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

Dura Jan -
Skotarczyk Kazimierz -

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Daszewo -
Karlino -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

akcja siewna -
akcja żniwno - omłotowa -
biblioteki k. 123
budżet na 1955 rok -
eksploatacja torfu k. 108, 109
kapitalne remonty -
obowiązkowe dostawy -
plan gospodarczy na 1955 rok -
protokóly sesji Miejskiej Rady Narodowej -
rozwój hodowli k. 131 - 137
świetlice k. 119 - 122
uchwały -
zaopatrzenie rolników -

Javascript support needed to browse indexes

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.