Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Okręgowa Spółdzielnia Obrotu Zwierzętami i Mięsem w Słupsku

Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
- brak danych - 1948-1952
- brak danych - 1948 - 1952
- brak danych - tak
spółdzielczość - spółdzielnie polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Spóldzielnię założono 29 lutego 1948 roku na Walnym Zgromadzeniu Organizacyjnym. Podstawę prawną stanowił statut wpisany do rejestru Sadu Okręgowego w Słupsku w dniu 27 marca 1948 roku pod nr RS II 46/48.Terenem działalności spółdzielni były powiaty: Słupsk,Sławno, Bytów i Miastko. Siedzibą spółdzielni było miasto Słupsk. Przedmiotem działalności był skup od członków, przeróbka i sprzedaż produktów mięsnych na własny i komisowy rachunek, współdziałanie z organizacjami rolniczymi w pracy nad podniesieniem i racjonalizacji hodowli.Spółdzielnia została rozwiązana mocą uchwały Ogólnokrajowego Zjazdu Prezesów Rad Nadzorczych Spółdzielni Zbytu Zwierząt w Warszawie w dniu 27 lutego 1949 roku. O likwidacji sp-ni w skali ogólnokrajowej zadecydowało przejęcie przez Gminne Sp-nie "Samopomoc Chłopska" skupu zwierząt rzeźnych.Sp-nia zawiesiła działalność z dniem 31 marca 1949 roku i przeszła w stan likwidacji. Sygnatury 1-3 - akta normatywne spółdzielni, sygn. 4-8 protokoły posiedzeń zarządu, rady nadzorczej i walnych zgromadzeń, sygn. 9 sprawozdania z rewizji spółdzielni, sygn. 10 - 13 bilanse roczne, sygn. 14 akta likwidatora sądowego Zespół opracował Paweł Pakuła -sierpień 1976
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 14 0

Amount of archival material

14

14

0

0.10

0.10

0.00

Amount of non-archival material

1

0.01

1948-1948

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.